آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
دستورالعمل HSE در آزمايشگاه

 1- تدارک بحث پيش از آزمايشات جديد در مورد زواياي ايمني بهداشتي آن 
2-   ممانعت از انجام آزمايش به صورت انفرادي و بدون اطلاع سايرين و مسئول آزمايشگاه
3-  ممانعت از آزمايشاتي که قبلا انجام نشده تا حصول اطمينان از ايمني آن
4- توجه داشته باشيد که تمام حوادث و رويدادها (accident & incident ( گزارش شده و بوسيله کميته ايمني در جلسات ايمني مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرند.
 5- مسئوليت تعيين و اجراي برنامه ايمني آزمايشگاه نهايت با مدير آزمايشگاه است.
6-تجهيزات ايمني براي آزمايشگاه
* خاموش كننده هاي آبي براي حريقهايي با مواد قابل احتراق عادي از قبيل چوب و كاغذ
*پودر خشك شيميايي موثر در مقابل بيشتر حريقها ، اما اختصاصا شامل مايعات آتش گير و فلزات و حريقهاي الكتريكي
*دي اكسيد كربن مفيد براي حريقهاي كوچك شامل مايعات آتش گير و براي استفاده محدود اطراف ابزار و تجهيزات الكترونيكي
*استفاده ازدوشهاي ايمني در حوادثي كه در آن اسيدها ، سودسوز آور يا ساير مايعات مضر ، آتش گرفتن لباسها و ديگر فوريتها وجود دارد ، مورد استفاده قرار گيرد .
*استفاده ازشوينده هاي چشمي در حوادثي كه در آن اسيدها ، سودسوز آور يا ساير مايعات مضر به چشم پاشيده مي شود.
7-استفاده ازجعبه هاي ايمني براي انتقال مواد شيميايي بويژه اسيدهاي غليظ و قليا براي پيشگيري از وقوع حوادث ياكاهش پيامد حادثه
8-استفاده مداوم از هودهاي فيوم جريان آرام
.تبصره :استفاده از هود با سرعت جلوي نامناسب يا الگوي جريان غلط ممكن است پرسنل را مورد مواجهه جدي قرار دهد . حداقل سرعت جلويي بايستي طبق استاندادهاي موجود تنظيم و حفظ گردد.
9-استفاده ازتجهيزات حفاظت فردي شامل روپوش آزمايشگاه ، دستكش ها ، كفشها ، كلاه ،‌عينكها ،‌سپرها و ساير ايتمهاي ايمني كه توسط واحدايمني تعيين مي گردد. 
تبصره:
*كفشهاي ايمني در آزمايشگاهها در جاييكه مواد يا تجهيزات سنگين حمل ميشوند . مورد نياز ميباشند ..
*رسپيراتورها بايستي براي موقعيتهاي اضطراري كه در مواجهه با گازها ، فيومها يا آيروسلها بوجود مي آيد در دسترس باشد.
 10- به عنوان يك قانون عمومي حجم زيادي از واكنشگرها يا معرفها را در محيط كارآزمايشگاه  ذخيره نكنيد(انبار نكنيد) . بلكه استفاده از ظرفهاي كوچك كه مقدار مصرف روزانه يا هفتگي كار را داشته باشد ، كافي است.
 11-مواد شيميايي كه واكنش ميدهند يا اتش سوزي باعث ميشوند  با هم انبار نكنيد. ترجيحا مواد خطرناك را در يك محل مشخص انبار نماييد.
11-حلالهاي آتش گير را در محفظه هايي كه بوسيله NFPA تاييد شده يا يخچالهاي ضد حريق نگهداري كنيد . از محفظه هاي ويژه براي حلالهاي اتش گير در حجمهاي بيشتر از 2 ليتر استفاده كنيد. (حلالهاي آتش گير مايعاتي با نقطه اشتعال زير 60 درجه سانتيگراد و فشار بخار كمتر از 275 كيلو پاسكال در 38 سانتيگراد ميباشد ) .
 12- در نظر گرفتن روشهاي انهدام مواد زايد شامل سوزاندن ، به خاك سپاري  تبخير سازي ، هضم كردن ، واكنش شيمايي توسط سرپرست آزمايشگاه
13-  وقتي با آزمايشاتي با خطرناک و يا داراي پتانسيل خطر مواجه هستيد ابتدا اين سوالات را از خود بپرسيد: خطر چيست؟ - بدترين چيزي که ممکن است اتفاق بيفتد چيست؟- چگونه بايد با آن مقابله کنم؟ - چه اقدامات، وسايل حفاظتي، تجربياتي براي به حداقل رساندن ريسک مواجهه خطر لازم است
 
منبع : http://semnanoh.blogfa.com/post-20.aspx