•  » تسهيلات اعضا
 • تسهيلات اعضاي پورتال جهت شرکت در همايش ها

  تسهيلات ارايه مقالهتسهيلات ارايه مقاله در همايش

  اعضاي پورتال HSE در صورت تهيه مقاله در زمينه ايمني،‌ بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، محيط زيست، HSE و ارايه آن در همايش هاي تخصصي مورد حمايت موسسه، در هر دو صورت پذيرش و يا عدم پذيرش مقاله آنها در همايش مورد نظر، از تخفيف هاي مختلف جهت شرکت در دوره هاي آموزشي موسسه به شرح ذيل  بهره مند خواهند شد.

   

  در صورت پذيرش مقاله؛ اعضاي پورتال مي توانند معادل ريالي 50 درصد پاداش اعطا شده به مقاله خود از تخفيف جهت شرکت در  يک يا چند دوره آموزشي موسسه استفاده نمايد. اعضاي پورتال در صورتي که خود تمايلي به شرکت در دوره هاي آموزشي موسسه نداشته باشند مي توانند 25 درصد از تخفيف تعلق گرفته را به فرد ديگري منتقل نمايند.  

  در صورت عدم پذيرش مقاله؛ موسسه با هدف بي ثمر نگذاشتن تلاش اين گروه از اعضاي پورتال در جهت توليد علم و دانش، مبلغ 20 هزار تومان تخفيف جهت شرکت در يکي از دوره هاي آموزشي موسسه به آنها اعطا خواهد نمود. در صورتي که خود فرد تمايلي به شرکت در دوره هاي آموزشي موسسه نداشته باشند مي توانند تخفيف تعلق گرفته را به فرد ديگري منتقل نمايد.  

   

  تسهيلات ثبت نامثبت نام در همايش

  اعضاي پورتال در صورت هماهنگي با موسسه جهت ثبت نام همايش ها مي توانند از تخفيف هاي گروهي بهره مند شوند. تخفيف هاي گروهي در نظر گرفته شده براي ثبت نام اعضاي پورتال به طور مجزا براي هر همايش اعلام خواهد شد.