آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

تسهيلات و خدمات موسسه در حوزه كتاب هاي تخصصي

مولفان، مترجمان و ناشران در صورت تمايل مي توانند با تكميل فرم اعلام مشخصات كتاب از خدمات و تسهيلات موسسه در حوزه كتاب هاي تخصصي به شرح ذيل استفاده نمايند:

 

 ويرايش علمي و فني كتاب

بديهي است كيفيت مناسب و همچنين به روز بودن محتوا و مطالب كتاب هاي تخصصي تاليف يا ترجمه شده، از عوامل اصلي و تعيين كننده اي است كه علاوه بر خدمت به مردم و جامعه علمي كشور موفقيت كتاب در عرصه فروش، استقبال از طرف متخصصان و به تبع آنها موفقيت هاي پديد آورنده و ناشر را تضمين كرده، راه را براي فعاليت هاي بعدي توسط عوامل تهيه كتاب هموار خواهد ساخت.

از اين رو كتاب هايي كه توسط پديدآورندگان جهت چاپ و انتشار به موسسه معرفي مي شوند با هماهنگي پديدآورنده و در صورت تمايل ايشان توسط كميته علمي متشكل از متخصصان و صاحبنظران در موضوع كتاب مورد بررسي و در صورت نياز ويرايش علمي و فني قرار خواهد گرفت تا بدين ترتيب موفقيت كتاب افزايش يابد.     

 

حقوق مادي و معنوي ناشران، پديدآورندگان و ويراستاران

فعاليت و رويكرد موسسه در حوزه كتاب هاي تخصصي بر رعايت تمامي حقوق مادي و معنوي ناشران، پديدآورندگان و ويراستاران علمي و فني كتاب ها پايه گزاري شده است و در اين راستا تمام تلاش خود را بكار خواهد گرفت.   

چاپ و انتشار كتاب

در صورت تامين نظر پديدآورنده و موسسه در خصوص ويرايش علمي و فني كتاب، اقدامات و هماهنگي هاي لازم توسط موسسه جهت چاپ و انتشار كتاب صورت خواهد گرفت. پديدآورندگان كتاب در صورت تمايل مي توانند خود نيز در تامين منابع مادي جهت چاپ و انتشار مشاركت نمايند.   

  

 اطلاع رساني و معرفي كتاب به متخصصان

موسسه با استفاده از امكانات و توانايي هاي خود آمادگي دارد تا در صورت تمايل ناشران و پديدآورندگان كتاب هاي تخصصي آنها را پس از چاپ به متخصصان كشور معرفي نمايد.

 

تبليغ و فروش اينترنتي كتاب

راه اندازي سرويس خريد اينترنتي كتاب در سايت موسسه اين امكان را فراهم آورده است ناشران و پديدآورندگان در صورت تمايل بتوانند نسبت به فروش اينترنتي كتاب هاي تخصصي اقدام نمايند.