موسسه با دارا بودن تجارب ارزنده در خصوص تامين نيازهاي HSE مورد نياز شرکت هاي پيمانکاري جهت شرکت در مناقصات، خدمات HSE مناقصات را به شرح زير ارايه مي کند:

  • تهيه HSE Plan براي پروژه ها و مناقصات

 

  • تامين نيروي انساني HSE پروژه ها در قالب معرفي نيرو يا پيمانکاري HSE

 

  • اخذ گواهينامه هاي HSE ، ايزو 9001 ، ايزو 14001 ، IMS ، OHSAS 18001 و ...

 

  • برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف ايمني، HSE ، ايزو 9001 ، ايزو 14001 ، IMS OHSAS18001 و ...