آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

فرم ثبت نام اوليه دوره NEBOSH
 PDF - دانلود بروشور دوره NEBOSH
 با توجه به محدود بودن ظرفيت ثبت نام حداکثر تا 20 نفر اولويت ثبت نام با کساني است که زودتر نسبت به تکميل فرم ثبت نام و پرداخت قسط اول اقدام نمايند.
در صورت لزوم و درخواست متقاضيان ثبت نام در دوره موسسه مي تواند دعوت نامه رسمي براي شرکت هاي مطبوع متقاضيان ارسال نمايد. براي اين منظور در قسمت توضيحات اين فرم نام فرد مربوطه در شرکت و سمت وي را اعلام نماييد.

نحوه پرداخت هزينه ثبت نام

هزينه ثبت نام دوره 5 تا 6 ميليون تومان مي باشد.

در صورت انصراف از دوره پس از پرداخت قسط اول 30% از مبلغ قسط اول بابت هزينه ها کسر و بقيه مبلغ عودت داده خواهد شد.

در صورتيکه تاريخ برگزاري دوره مناسب شما نيست محدوده زماني مورد نظر خود را براي برنامه ريزي دوره جديد در قسمت مربوطه در فرم اعلام نماييد.
*
*
*
*
*
*
*
تغییر تصویر

جهت اطلاع از تاريخ و هزينه دوره هاي آموزشي عضو کانال تلگرام موسسه شويد.

http://telegram.me/iihsep

@iihsep