آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

بانك اطلاعات متخصصان

هميشه عوامل مختلفي مانند استفاده از تكنولوژي ها و فرآيندهاي جديد، پيچيد بودن مشكلات ايجاد شده در محيط كار و يا الزام كارفرمايان به رعايت قوانين،‌مقررات و آيين نامه هاي ايمني، بهداشت حرفه اي،‌ بهداشت محيط و محيط زيست آنها را در حل مشكلات شان با سختي مواجه كرده، بهره گيري از تجربه و تخصص هاي منحصر به فرد كارشناسان و متخصصان ايمني،‌ بهداشت،‌محيط زيست و‌HSE  را اجتناب ناپذير مي كند.

      

بانك اطلاعات متخصصان با هدف ايجاد ارتباط بين صنايع و كارشناسان در حوزه ايمني، بهداشت، محيط زيست، HSE و رشته هاي مرتبط آنها ايجاد شده و اين فرصت را فراهم نموده است تا كارشناسان و متخصصان علاقمند بتوانند با ثبت رزومه كاري خود در بانك،‌ ضمن معرفي خود به صنعت داخل كشور، زمينه همكاري هر چه بيشتر خود با صنايع فراهم آورده با ارايه مشاوره هاي تخصصي آنها را در حل مشكلات شان ياري دهند.

 

كارفرمايان گرامي نيز در صورت مواجه با مشكلات پيچيده و يا خارج از توان و تخصص كارشناسان خود، مي توانند از طريق مشاوره با موسسه و مشاهده اطلاعات كارشناسان و متخصصان مجرب نسبت به حل مشكلات خود اقدام نمايند.