•  » تسهيلات برگزارکنندگان
 • تسهيلات برگزاركنندگان همايش هاي تخصصي

  موسسه تسهيلات زير را براي برگزار كنندگان همايش هاي مورد حمايت خود ارايه مي دهد:

  • اطلاع رساني به متخصصان
  • قرار دادن مقالات همايش در سايت جهت دانلود شركت كنندگان در همايش
  • تشويق متخصصان به ارايه مقاله در همايش با اعطاي پاداش به مقالات برگزيده  
  • امکان پرداخت آنلاين هزينه ثبت نام در همايش توسط شرکت کنندگان از طريق سايت موسسه

  برگزاركنندگان همايش هاي تخصصي در صورت تمايل مي توانند با تكميل فرم اطلاعات همايش نسبت به عقد تفاهم نامه همكاري با موسسه اقدام نمايند. در صورت تكميل و ارسال فرم توسط برگزاركنندگان همايش، پس از بررسي اطلاعات فرم با آنها تماس گرفته خواهد شد.