آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

ثبت رزومه

بديهي است داشتن امکان براي معرفي توانايي ها و تجارب متخصصان به کارفرمايان مي تواند نقش مهمي در کسب شغل هاي مناسب توسط آنها داشته باشد. 

اعضاي پورتال HSE در صورت تمايل قادر خواهند بود با ثبت رزومه هاي كاري خود در بانك اطلاعات متخصصان ضمن معرفي توانمندي ها، مهارت ها، تخصص و تجربه كاري خود اين امكان را فراهم كنند تا طيف قابل توجهي از کارفرمايان علاقمند در صورت نياز به جذب نيروي متخصص ايمني، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، محيط زيست و HSE بتوانند  نسبت به بررسي رزومه آنها اقدام نموده فرد مورد نظر خود را انتخاب نمايند. قرار دادن رزومه كاري در بانك اطلاعات متخصصان فاقد محدوديت زماني بوده و اعضاي پورتال مي توانند تا پيدا نمودن شغل مورد دلخواه رزومه خود را در حالت فعال نگهدارند.