آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
کاربرد رنگ در اجسام - ارگونومي رنگ

آراستگي ظاهري جسم CERDIBILITY

اكثر اجسام در معرض عوامل مخرب محيطي، نظير شرايط‌جوي و آلودگي هوا، موادساينده، روغن و گردوغبار، هستند. دراغلب موارد نمي‌توان از آلودگي سطح‌اجسام جلوگيري‌كرد، در اين شرايط مي‌توان با بهره‌گيري از تركيب مناسب رنگ‌ها، اثر آلودگيو كثيفي را در جسم كم‌كرد. سه روش برخورد با رنگ در اين مواقع وجوددارد:

1- رنگي را انتخاب‌كنيم كه با رنگ عوامل آلوده‌كننده، سازگارباشد؛ در اين روش، هدف اين‌است تا جسم مستعمل به‌نظرنيايد.

2- رنگي انتخاب‌شود كه حتي درصورت اختلاط جسم با عوامل آلوده‌كننده، همچنان ظاهري قابل‌قبول داشته‌باشد. رنگ‌هاي يشمي و خاكستري از اين دسته رنگ‌ها هستند.

3- رنگي انتخاب‌شود كه به‌محض آلوده‌شدن، ظاهري ناخوشايند پيداكند و استفاده‌كننده را مجبوركند كه جسم را به‌سرعت تميزكند.


هويت و شناسايي  
IDENTIFIER

اجسام خاصي تنها با برخي رنگ‌ها شناخته‌مي‌شوند؛ مثلاً درخودروها، رنگ نارنجي اغلب تداعي‌كننده‌ي تاكسي، در ذهن بيننده است. در طراحي اجسام اين مورد بسيارمهم است.


سازگاري ADAPTABILITY

رنگ يك جسم بايد با محيطي كه درآن قرارمي‌گيرد و حسب كاربرد آن تعيين‌شود؛ به‌عنوان مثال برخي اجسام بايد به‌طور كامل در زمينه‌ي خود محوشوند، مانند سيم‌هاي برق و لوله‌هاي آب كه از روي ديوارگذشته‌اند، به‌عكس برخي بايد با حداكثر تباين با پس‌زمينه‌ي خود انتخاب‌شوند، مانند دكمه‌هاي هشدار آتش‌نشاني و تابلوهاي راهنمايي.

علاوه‌بر اين شرايطي كه اجسام در آن قراردارند، مانند شرايط جوي، آلودگي، درجه‌ي حرارت و رطوبت محيط، در انتخاب نوع رنگ موثراست. مثلاً ميزكار در يك محيط ابري بايد روشن‌تر از ميزكار در محيط‌هاي روشن و آفتابي باشد. همچنين بايد از رنگ‌هايي كه درصد بازتابشان بالاست، در نقاطي كه تمركز بسياري روي آنها وجوددارد كاست تا چشم كسي كه با آنها سروكار دارد آسيب‌نبيند.


ايجادمفهوم 
CONTEXT

با استفاده از رنگ‌ها مي‌توان مفاهيم خاصي را ايجادكرد؛ رنگ سبز همه‌جا نشانه‌ي امنيت و اجازه‌ي عمل است و به‌عكس قرمز نشانه‌ي خطر و بازدارندگي. در ايجاد مفهوم براي رنگ‌ها بايد درنظرداشت كه تقريباً 8درصد از مردم به‌نوعي از كورنگي مبتلاهستند و بسياري از آنها حتي اين مساله را نمي‌دانند. كدبندي رنگ‌ها و ايجاد مفهوم براي آنها تنها در نقاطي بامعني است كه تمام افراد آن بتوانند رنگ‌ها را به‌خوبي از يكديگر تشخيص‌دهند.

رنگ، به‌ويژه هنگامي كه با نظم كامل و تركيبي مناسب در ساختار محصول ظاهرشود، عاملي مهم در ايجاد زيبايي است.

 

منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/192