آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
اصول ده گانه ارگونومي

١-هنگام کار در وضعيت طبيعي بدن قرار بگيريد

  
٢-فشار بيش از حد را کاهش دهيد
٣-همه چيز را در محدوده دسترسي خود قرار دهيد

۴-کار را در ارتفاع صحيح انجام دهيد.

 
۵-حرکات اضافي را کاهش دهيد
 
۶-خستگي و بار استاتيک را به حداقل برسانيد.

٧-نقاط تحت فشار را به حداقل برسانيد.

 
٨-فضاي کافي براي کار در نظر بگيريد.

٩-حرکت کنيد و عضلات را منقبض و منبسط نماييد.

١٠-يک محيط کار راحت و قابل انعطاف را فراهم نماييد.

 

منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/195