آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
سيستم اطفا حريق اتوماتيک ايروسول پايروجن ( Aerosol pyrogen )

هنگام بروز حريق سرعت توسعه شعله به صورت نمايي افزايش پيدا مي کند. به همين دليل اطفاء سريع موجب کاهش چشمگير تلفات وخسارت مي گردد. جهت ايمن سازي نقاط مختلف خطر خيز سالنهاي توليد، انبارها، ماشين آلات خطوط توليد، سالن تاسيسات، سالن جلسات، تابلو برقها، تونلهاي کابل ورايزها، سيني کابل ها، اتاقکهاي آسانسور وتابلوهاي کنترل مربوطه، اتاق کنترل وتجهيزات کنترلي ومخابراتي وديتا وسيستم اطفاء حريق PyroGen Aerosol که جديد ترين وپيشرفته ترين تکنولوژي روز دنيا مي باشد معرفي وپيشنهاد مي گردد.
در محيط هايي که ماشين آلات، تجهيزات الکتريکي والکترونيکي مواد جامد ومايع قابل اشتعال، خودرو و...... وجود دارد هميشه خطر حريق نيز وجود دارد. اين حريق ها بايد با مواد اطفاء کننده موثر خود خاموش گردند به گونه اي که آسيب هاي مضاعف از سوي ماده اطفاء کننده به تجهيزات وماشين آلات وارد نگردد.
بدين منظور سيستم اطفاء حريق آيروسول که يکي از جديد ترين وپيشرفته ترين تکنولوزيهاي روز دنيا مي باشد در اينجا معرفي lمي گردد .

مشخصات فني سيستم اطفاء حريق اتوماتيک پايروژن آيروسول
Aerosol Fire Suppression System

سيستم نوين اطفاء حريق پودر وگاز قابليتهاي بسيار زيادي جهت اطفاء حريق از نوع کلاس A, B, C, E & F داراست وتا به امروز تنها سيستم موجود در دنيا مي باشد که مي تواند 5 کلاس حريق را اطفاء نمايد. اين سيستم براي اولين بار در مرکز تحقيقات فضايي روسيه، سويوز، ابداع ودر بخشهاي مختلف پايگاههاي فضايي هميشه بايد بهترين ها را بکار گرفت چون در هنگام عمل وکارايي شانس دوبار امتحان کردن وجود ندارد به همين دليل پرسنل، سيستمها ومحصولات بکار گرفته شده بايد بهترين باشند. اطفاء کننده آيروسول PyroGenچنين محصولي مي باشد.
پس از ممنوعيت استفاده از گاز هالون که يکي از موثر ترين گازهاي اطفاء کننده حريق شناخته مي شود هيچ نوع گازي تا کنون به اين مقدار قابليتهاي گاز هالون را از خود نشان نداده است. اين راهکار موثرترين نوع اطفاء کننده حريق شناخته شده تا امروز است. اين سيستم قابليت اطفاء کنندگي حريق تا سه برابر گاز هالون را داراست ونيازي به سيلندرهاي تحت فشار ندارد نيازي به لوله کشي، شيرهاي ايمني متفاوت وپرهزينه محاسبات هيدروليکي ونازلهاي خروج گاز ندارد. اين راهکار سيستمي ساده، فوق العاده قوي ومطمئن از عدم بروز خرابي Fail Safe)) مي باشد.
يکي ديگر از خواص بسيار مهم اين سيستم دارا بودن وزن وحجم بسيار کم آن در مقايسه با گازهايي مانند CO2 و FM200 وARGON وديگر گازهاي خنثي است که موجب پراکندگي بسيار يکنواخت در محيط مي گردد. غير عادي است وبرخلاف ساير گازهاي اطفاء کننده اثرات خورندگي واسيديته ندارد. بروي محيط زيست وموجودات زنده اثر منفي ندارد. علاوه بر اين خاصيت خنک کنندگي به ميزان 400 درجه سانتي گراد در هر ثانيه را داراست، غير سمي است، اثرات مخرب بر لايه اوزون ندارد، بسيار مقرون به صرفه بوده وخيلي سريع نصب مي گردد.
اين سيستم براساس تکنولوژي سوخت جامد راکتهاي فضا پيما طراحي شده واز ذرات ريز مواد جامد وگاز تشکيل گرديده است. به دليل اينکه در حالت عادي که درون سيلندرهاي مخصوص به صورت جامد قرار مي گيرد، به صورت جامد بوده لذا فاسد نمي گردد وهيچ وقت نشتي گاز وافت فشار نخواهد داشت. در هنگام حريق ژنراتور توسط سيگنال الکتريکي ويا گرما ويا شعله مستقيم تحريک شده وبطور آني ودر عرض 2 ميلي ثانيه شروع به توليد پودر وگاز نموده وظرف چند ثانيه تخليه مي گردد. بر اساس حجمهاي مختلف کپسولها اين زمان متغير مي باشد. تخليه سريع ذرات ريز پودر وگاز به صورت سه بعدي بوده وبه صورت يکنواخت در هوا پراکنده مي گردد. بر روي آتش تاثيرات فيزيکي با خنک کنندگي زياد وايجاد لايه پرده اي شکل بين ماده سوختني واکسيژن ( وشيميايي) با شکستن واکنشهاي زنجيره اي حريق کذاشته واطفاء آني را بدنبال دارد. اطفاء حريق توسط اين سيستم به طور ميانگين در عرض 5 ثانيه از لحظه تحريک انجام مي شود. ماندگاري ان در محيط حدود يکساعت مي باشد.
منبع :http://tarnama-cctv.blogfa.com