آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
سيستم اطفاء حريق داخل هواپيما

امروزه بيشتر هواپيماها داراي سيستم اطفاء حريق داخلي بوده و تعداد زيادي از آنها داراي سيستم رديابي و اعلام حريق نيز هستند .
سيستم هاي رديابي و اعلان حريق بصورت مستقل و مجزا کار ميکنند ولي سيستم اطفاء حريق فقط زماني بکار مي افتد که خلبان سوئيچ آنرا فعال کند ، مواد خاموش کننده اي که در اين سيستم استفاده ميشود عبارتند از BCF و BTM و يا سيلندرهايي که محتوي ترکيبي از گاز فرئون و نيتروژن مي باشد.
اين مواد در سيلندرهايي که با فشار پر شده اند در قسمتهاي مختلفي از هواپيما قرار دارد  معمولا" در مدت يک تا پنج ثانيه تخليه شده و محتويات آن جهت اطفاء حريق به مصرف مي رسد .
لازم بذکراست سيستم اطفاء حريق در داخل هواپيما مختص نقاط ويژه اي از هواپيما ميباشد و شامل کليه نقاط آن نمي شود. نقاطي که توسط اين سيستم پوشش داده ميشود عبارتند از : موتور هواپيما ، محل بار و مخزن سوخت . اين سيستم تاثيري در قسمت خارجي بدنه و قسمتهاي ديگر هواپيما ندارد.
بايد توجه داشت در هر حادثه اي که براي هواپيما اتفاق مي افتد ممکن است اين خاموش کننده ها نيز آسيب ديده و عملکرد مناسبي نداشته باشد و حتي ممکن است سيلندرهاي مربوطه در محاصره آتش بماند که در اين حالت هر لحظه ممکن است با توجه به شارژ بودن، سيلندرها منفجر شده و خسارت زيادي وارد کنند .


منبع : http://arff.blogfa.com/post-149.aspx