آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


برگزاري نشستي درباره آلاينده‌ها در فرآورده‌هاي کشاورزي
تاریخ ارسال : 1394/4/3

جلسه مشترک وزراي بهداشت و جهاد کشاورزي با هدف توسعه پايش ها و کاهش آلاينده ها در فرآورده هاي کشاورزي و غذايي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در اين جلسه که معاون وزير، رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت و همچنين تني چند از مسئولين دو وزارتخانه حضور داشتند، با توجه به تشکيل کارگروه هاي مشترک براي رسيدگي به نحوه مصرف، کنترل سموم و کودهاي کشاورزي بر ادامه فعاليت اين کارگروه ها تاکيد شد.
در اين جلسه براي توسعه پايش ها و اقدامات اجرايي به منظور کاهش آلاينده ها در فراورده هاي کشاورزي و غذايي تصميماتي اتخاذ و بر اجراي بخشي از آن‌ها تاکيد شد.