آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


نابودي 6 هزار هکتار از باغات تهران در طي 8 سال
تاریخ ارسال : 1394/4/3

دبير کميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران با اعلام خبر پيشنهاد شوراي شهر به شوراي عالي معماري براي اصلاح ماده 14 قانون زمين شهري به منظور هدايت مصوبه برج باغ ها به مسير اصلي خود گفت: در اين پيشنهاد اجازه 15 درصدد ساخت وساز ارائه شده و شهرداري در صورت انصراف مالکان از ساخت وساز موظف به نگهداري از درختان باغ آنها است.

محمد ميرزايي در گفت‌وگو با سايت ميزان، با بيان اين که در شوراي شهر مصوبه مشخصي با نام برج باغ ها وجود ندارد، اظهار کرد: نخستين بار در سال 82 شوراي اسلامي شهر تهران به منظور حفاظت از باغات پايتخت مشوق هايي را به تصويب رساند. اين مصوبه يکي از عجيب ترين مصوبه هاي به تصويب رسيده در مدت زمان حيات شوراي شهر است که طبق آن اجازه 30درصد ساخت و ساز در باغات را مي دهد.

وي با بيان اين که به ازاي 30 درصد اجازه ساخت، شهرداري به منظور توسعه فضاي سبز شهر 70 درصد باقي مانده را تصرف مي کند، تصريح کرد: اما شيوه اجراي اين مصوبه در طول سال هاي گذشته به اين صورت بوده است که اجازه ساخت و ساز در 30 درصد از مساحت باغات با تراکم 400 درصد و اجازه ساخت 9 طبقه از سوي شهرداري ارائه شده و باقي مانده زمين بدون نظارت رها مي شود. اين در حال است که به محض صدور سطح اشغال 30 درصدي بايد 70 درصد باقي مانده با استفاده از فنس جدا و در زمره اموال شهرداري قرار بگيرد.

دريافت جريمه به‌جاي ساخت بوستان


دبير کميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران خاطرنشان کرد: اما در طول سال هاي گذشته به‌جاي توسعه فضاي سبزي که با استفاده از مجموع 70 درصد باقي مانده اين باغات مي توانست ايجاد شود، جريمه هايي را از مالکان دريافت و به خزانه شهر واريز شده است.

نابودي 6 هزار هکتار از باغات تهران در مدت زمان 8 سال


ميرزايي با اشاره به اين که از سال اجرايي شدن اين مصوبه تا سال 90 عددي برابر با 6 هزار هکتار از باغات تهران از دست رفت، عنوان کرد: ازسال 90 تاکنون نيز مطالعه اي در خصوص اثرهاي مخرب اين مصوبه انجام نشده است که در صورت انجام اين مطالعه به طور قطع عدد تخريب باغات بسيار بيشتر است.

وي به دستورالعمل ماده 14 زمين شهري مصوب طرح جامع تهران در سال 86 اشاره کرد و گفت: با مروري بر اين دستورالعمل مي توان فهميد با اصلاح ماده 14 زمين شهري مي توان شيوه نادرست فعلي را در اجراي مصوبه اي که به مصوبه برج باغ ها مشهور است، به مسير اصلي خود هدايت کرد.

ميرازيي با اشاره به اين که اين قانون مصوب شوراي عالي معماري و سازي است، تاکيد کرد: شوراي شهر تهران از نظر قانوني حق ورود به آن را ندارد، اما شوراي شهر مي تواند درخواست اصلاح اين ماده را به شوراي عالي معماري و شهرسازي پيشنهاد دهد.

پيشنهاد اجازه ساخت در 15 درصد از باغات نه 30 درصد آن

دبير کميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين که پيشنهاد شوراي شهر براي اجازه تصرف در باغات به منظور ساخت و ساز در نهايت 10 تا 15 درصد و اجازه تراکم نيز در نهايت سه تا چهار طبقه است، عنوان کرد: بدين معني که در 2 هکتار زمين اجازه ساخت 200 متر مربع داده مي شود. بقيه مساحت باقي مانده را شهرداري بايد در همان لحظه تصرف کرده و به فضاي سبز تبديل کند.

وي افزود: در اين صورت مردم ديگر رغبت چنداني به ساخت و ساز در باغات ندارند، زيرا بخش بزرگي از ملک خود را در برابر اجازه ساخت از دست مي دهند.

ميرزايي در پايان با اشاره به اين که برخي از مالکاني که تمايل به ساخت وساز در باغ خود دارند و به واسطه اي قانون از بخشي از حقوق خود محروم شده اند، گفت: شوراي اسلامي شهر تهران همچنين پيشنهاد مي دهد شهرداري موظف به آبياري و نگهداري باغاتي باشد که مالکان به منظور حفظ درختان در آن به ساخت و ساز نمي پردازند.