آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


خشکسالي ، پرندگان سبز قبا را به دشت اسد آباد بازگرداند
تاریخ ارسال : 1394/4/3

استان‌ها > همدان - با بروز خشکسالي و تغيير مکان زنبورداران به غير از دشت اسد آباد ، پرندگان سبز قبا به اين دشت برگشتند.

به گزارش خبرگزاري خبر آنلاين در  همدان ؛

مديرکل محيط زيست همدان گفت: زنبورداران براي در امان ماندن زنبورها از شکار با استفاده از سلاح ساچمه اي، انداختن ترقه و ايجاد سر و صدا و استفاده از سموم عاملي براي ترک اين پرنده در دشت اسدآباد شدند.

عربي افزود : استفاده از سم در بخش کشاورزي موجب مرگ حشرات شده و اين پرندگان با خوردن لاشه حشرات مسموم مي شدند.

وي گفت : اين پرنده در شکار و جلوگيري از افزايش جمعيت زنبورهاي قرمز که به ديگر زنبورها آسيب مي زند مفيد است.

سبزقباها انواع پرندگاني جذاب از تيره سبزقبايان و از خويشاوندان «زنبورخوار» و «ماهي خورک» مي‌باشند. آنها اندامي محکم وظاهري شبيه به زاغ کبود دارند. طول بدنشان حد اقل به ۲۲ وحد اکثر به ۳۲ سانتيمتر مي‌رسد. منقارشان بلند واندکي خميده‌است ونوک منقارشان تاحدي به قلاب شباهت دارد. دم آنها بلند وبصورت‌هاي چهار گوش يا باد بزني شکل است. بالهايشان بتدريج باريکتر وبه نقطه‌اي در انتها ختم مي‌شود. پروبال انواع سبز قبا بطور عمده از رنگ آبي روشن، سبز وسرخ تشکيل مي‌شود. در بعضي از مناطق دنيا پرند ي سبز قبا از زيباترين پرندگان شناخته شده‌اند. باوجود آنکه رنگ پشت سبز قبا قهوه‌اي است، بقيه پرها وبال او آبي رنگ وسبز رنگ مي‌باشد. بالهايش آبي تيره وباقي بدنش آبي مايل به سبز است. در بعضي مناطق تمام بدن سبز قبا به رنگ سبز تيره‌است. ۲ عدد جناحي دم سبز قبا رشد فوق العاده دارد وبه اندازه ۱۵ سانتيمتر از ساير پرهاي دم بلندتر مي‌شود. همچنين در بعضي از مناطق نيز رنگ سبز قبا، سبز مايل به آبي ورنگ پشتش شبيه به رنگ شابلوط است. سبز قباي نوک پهن از ساير همجنسان خود کوچک‌تر مي‌باشد. سبز قباي نوک پهن در مناطق حاره زندگي مي‌کند ورنگ پشتش قهوه‌اي ورنگ بال‌ها ودمش آبي روشن ورنگ سينه وزير شکمش بنفش است. از اين نوع سبز قباها در شمال هندوستان، جزاير سليمان و استراليا يافت مي‌شود.سبزقبا در مناطق گرمسير بيشتر يافت مي شود و مسير مهاجرت آن بگونه اي است که در فصل بهار و تابستان در ايران و در فصلهاي سرد به سمت کشورهاي آفريقايي و عربستان مهاجرت مي کند.