آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


استخدام کارشناس مهندسي صنايع ايمني صنعتي يا بهداشت حرفه اي
تاریخ ارسال : 1394/3/17

يک شرکت حمل و نقل معتبر به آقايان با مدرک کارشناسي مهندسي صنايع – ايمني صنعتي يا بهداشت حرفه اي با حداکثر يکسال سابقه کار در تهران نيازمنديم.

ضمنا ساکنسين غرب تهران در الويت استخدام هستند.

 info@nbhtc.com  :آدرس ايميل
فاکس: 02188573233