آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.استخدام کارشناس بهداشت حرفه اي - ايمني و HSE

 •  رشته : بهداشت حرفه اي - ايمني صنعتي - HSE

•  مدرك : کارداني
•  سابقه كار : حداقل شش ماه
•  محل كارگاه : كنگان
•  كارفرما : پتروپارس
•  پروژه EPC: پروژه substation
•  كار-استراحت : 23 روز كار-7 استراحت

لطفا"  رزومه خود را به آدرس :
 yarahmadiamir@yahoo.com  ارسال نماييد.