آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


سانحه رانندگي در محور خرمبيد ـ شيراز
تاریخ ارسال : 1391/2/7

2 کشته و14 زخمي در سانحه رانندگي محور خرمبيد ـ شيراز

شيراز/ واحد مرکزي خبر، واژگوني يک دستگاه اتوبوس حامل زائران که از شيراز عازم مشهد بود2 کشته و14 زخمي برجاي گذاشت.
اين سانحه رانندگي ساعت هيجده امروز درگردنه کولي کوش خرم بيد در18 کيلومتري صفاشهر رخ داد . دراين حادثه زن و کودکي 4 ساله کشته و 14 نفر مجروح شدند. مجروحان به بيمارستان هاي آباده وصفاشهر انتقال يافتند.
سروان ارجمندي فرمانده پليس راه آباده علت حادثه راسرعت زياد و نا تواني راننده درکنترل اتوبوس و همچنين لغزندگي جاده اعلام کرد .

شهرستان خرم بيد در 187 کيلومتري شمال شرق شيراز قراردارد./***