آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


زلزله در سلاند خوزستان
تاریخ ارسال : 1391/2/3

زمين لرزه اي به بزرگي چهار ريشتر حوالي سلاند را لرزاند.

تهران / واحد مرکزي خبر :  زمين لرزه اي به بزرگي چهار ريشتر حوالي سلاند در استان خوزستان را لرزاند. اين زلزله ساعت 4 و 52 دقيقه و 1 ثانيه رخ داد./***