آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.

اعتدال:دکترشهرام کاشاني گفت: دراين سانحه دلخراش، راننده " ون " در دم کشته و17نفر از دانش آموزان پسر نيز مصدوم ودر بخش هاي اين بيمارستان درحال مداوا هستند.

وي افزود: ازاين شمار دو دانش آموز به علت شدت جراحات در بخش ( اي سي يو) ويک نفر ديگر نيز دربخش مراقبتهاي وي‍‍ژه بستري شدند.

رئيس بيمارستان 17شهريور آمل ادامه داد: بلافاصله با فراخوان همه پزشکان متخصص وکادردرماني بيمارستان ستاد بحران تشکيل وبه صورت ويژه به مصدومان اين سانحه رسيدگي خواهد شد.

درهمين حال رئيس پليس راه شهرستان آمل محل وقوع اين تصادف را درجاده فرعي آمل به وازکس در حد فاصل روستاي " درزيکلا " اشاره کرد وگفت: دراين سانحه خودروي "ون" با حدود 20دانش آموز پسر از اردوي دانش آموزي درحال برگشت بود که با خودروي پيکان وانت به شدت برخورد کرد.

سرهنگ يزدان رضايي، علت اين سانحه دلخراش را بي احتياطي راننده وانت درانحراف به چپ وسرعت زياد و ناتواني درکنترل خودرو اعلام کرد./***