آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


زمين‌لرزه حوالي دهلران استان ايلام را لرزاند
تاریخ ارسال : 1391/1/31

زمين‌لرزه‌اي به بزرگي 9 / 4 درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) چهارشنبه شب منطقه دهلران حوالي مرز عراق و استان ايلام را لرزاند.

آفتاب: زمين‌لرزه‌اي به بزرگي 9 / 4 درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) چهارشنبه شب منطقه دهلران حوالي مرز عراق و استان ايلام را لرزاند. 

شبكه هاي لرزه نگاري وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، وقوع اين زمين لرزه را در ساعت 23 و 12 دقيقه و 59 ثانيه با موقعيت جغرافيايي 48/ 32 درجه عرض شمالي و 96/ 46 درجه طول شرقي ثبت كرده است.

به گزارش ايرنا، از خسارات احتمالي اين زمين لرزه گزارشي دريافت نشده است./***