آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


مقدمات استقرار سامانه مديريت HSE
تاریخ ارسال : 1390/10/10

با انجام فازهاي شناخت و مطالعات سامانه مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست (HSE) در مناطق و سازمان هاي شهرداري تهران، هم اکنون فاز استقرار اين سامانه در 10 منطقه شهرداري آماده اجرا است.

به گزارش "تهران سما" به نقل از روابط عمومي شرکت شهر سالم شهرداري تهران، دکتر حسن علي غفاري دبير شوراي عالي بهداشت، ايمني و محيط زيست شهرداري تهران (HSE)، گفت: سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با ارائه ساختار و مدل مناسب، به مديريت تمام اين طرح‌ها و سياست‌ها پرداخته و علاوه بر ايجاد نظمي خاص در اجرايي نمودن اين برنامه‌ها به متمرکز ساختن هزينه‌ها و بهبود وضعيت اقتصادي سازمان کمک مي‌کند.

وي تصريح کرد: به علت نبود نظام کيفي در بحث گواهي نامه ها و مستمر نبودن فعاليت هاي مربوط به آن ها، شهرداري تهران تصميم گرفت، نظام پايش کمي مستمري را ايجاد کند تا از رهگذر آن بتواند به سطح بالايي از ايمني و بهداشت با درنظر داشتن مسائل زيست محيطي دست يابد و به اين ترتيب کار استقرار سامانه مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) را از حدود سه سال پيش آغاز کرد.

دکتر غفاري خاطرنشان کرد: درحال حاضر پس از اتمام مراحل شناخت و مطالعات نوبت به مرحله استقرار سامانه مديريت HSE در شهرداري تهران رسيده است که به همين منظور مناطق 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 و 22 شهرداري تهران که از نظر زيرساخت از ساير مناطق و سازمان هاي شهرداري آماده تر هستند، انتخاب شده اند.

وي افزود: به همين منظور فراخوان دعوت براي همکاري در زمينه استقرار سامانه مديريت HSE منتشر شد و از بين شرکت هاي پيشرو در اين زمينه با توجه به تخصص و هزينه ها، تعدادي انتخاب شده و قرارداد استقرار سامانه با آن ها عقد مي شود.

دبير شوراي عالي بهداشت، ايمني و محيط زيست شهرداري تهران درادامه گفت: کار استقرار سامانه مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در اين مناطق 10 گانه بايستي از زمان انعقاد قرارداد، طي مدت 6 ماه انجام و به پايان برسد./***