آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


اولين مانور کشوري بهداشت محيط
تاریخ ارسال : 1390/9/9

خبرگزاري آريا- اولين مانور کشوري بهداشت محيط باحضور رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در شهرستان تفت افتتاح شد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش آريا به نقل ازروابط عمومي وزارت بهداشت،کاظم ندافي اظهارداشت: اولين مانور بهداشت محيط با حضور 45 دانشگاه علوم پزشکي سراسر کشور در شهرستان تفت برگزار شد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران، ارزيابي آمادگي همکاران بهداشت محيط براي مقابله با شرايط اضطراري  وقوع بلاياي طبيعي را عمده ترين هدف برگزاري اين مانور عنوان کرد و گفت: در طي اين سه روز از عملکردها ارزيابي مي شود و در صورت وجود ضعف و يا نقص با برنامه ريزي هاي به عمل آمده  سعي در بهبود و ارتقاء آن خواهيم داشت.
رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت تصريح کرد: با اجراي چنين مانورهايي مي توانيم از نظر تجهيزات، نيروي انساني، دستوالعمل ها و رهنمودها در چنين شرايطي آمادگي لازم را کسب کرده و روز به روز به پيشرفت هاي بيشتري نائل شويم.
وي با بيان اين مطلب که 200 نفر از کارشناسان بهداشت محيط دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور در اين مانور شرکت داشتند، متذکرشد: تمام تجهيزات اين مانور توسط دانشگاه هاي علوم پزشکي  کشور به يزد منتقل شد.
ندافي اظهارداشت: علاوه بر ارزيابي ميزان آمادگي در اين مانور، يک نوع استاندارد سازي هايي از نظر تجهيزات در اين شرايط انجام مي شود تا در آينده تجهيزات را در سطح کشور  ارتقاء دهيم
./***