آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


حفاظت از محيط زيست
تاریخ ارسال : 1390/9/9

مدير حفاظت محيط زيست استان كردستان گفت: نسل‌ها بايد در محيط زيست حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند لذا حفاظت از محيط زيست وظيفه همگاني و فعاليت‌هاي منتهي به تخريب محيط زيست ممنوع است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ناصح قادري در مراسم راه اندازي دستگاه آنلاين سنجش آلودگي هوا با اشاره به اينكه زيست كره يا بيوسفر بخش مشترك و مرتبط با همه كرات شامل اتمسفر يا آب كره، هيدروسفر يا خاك كره و ليتوسفر يا سنگ كره است اظهارداشت: در بخش‌هاي مشترك اين كره و ساير كرات امكان حيات وجود دارد، به طوريكه در اين محدوده كوچك انسان بايد به دنبال غذا، امرار معاش توسعه سازندگي و بالندگي باشد.

وي اعلام كرد: ساير اجزاي محيط زيست از جمله آب و خاك، گياه و جانور در خدمت انسان و از ضروريت‌هاي زندگي دائم و پايدارهستند و استفاده از آنها مستلزم رعايت شرايطي ويژه است.

وي تاكيد كرد: بهره برداري از اجزاء و منابع محيط زيست بايد متعادل، خردمندانه، دور انديشانه، و با عدالت و رعايت حق حيات همه انسان‌ها و زيست مندان و از جمله حقوق نسل هاي آتي همراه باشد.

مدير كل سازمان حفاطت محيط زيست استان كردستان گفت: مسئله محيط زيست براي ما مسئله اي درجه 2 و تشريفاتي نيست و بلكه در درجه اول اهميت بوده در دولت نيز توجه به مقوله محيط زيست عينيت يافته است.

وي با اشاره به اهميت و نقش اساسي و غيرقابل انكار سازمان محيط زيست و خود موجوديت محيط زيست افزود: محيط زيست بستري است كه در آن انسان محصول كار و عمل و نگاه خود به محيط را درو مي كند و عرصه تجلي و بروز مكافات عمل نوع بشر در برخورد با اجزا و عناصر پيرامون است.

وي اذعان داشت: بلايا و پديده‌هاي عادي شده سيل، خشكسالي، آفات و بيماري‌ها به عنوان مثال سن گندم و پديده‌هاي نوظهور امروز از قبيل تغيير اقليم و گرمايش زمين و گرد وغبار كه سيطره و سايه ناميمون و غيرقابل انكاري بر فضاي زندگي غرب كشور و استان ما انداخته اند.

قادري پديده‌هاي مذكور را حاصل از نوع نگاه بشر به محيط زيست دانست و افزود: هرچه در مسير زمان جلوتر مي رويم پديده‌ها جديدتر، جدي تر، گسترده تر و پرخسارت تر مي شود، به نحوي كه هرسال تعداد و حجم سيلاب‌هاي خسارت بار بيشتر شده‌اند و فراواني خشكسالي‌ها افزايش يافته است.

وي يكي از جلوه‌هاي عكس العمل محيط زيست در پاسخ به برخورد بشر پديده گرد و غبار و آلودگي هوا ذكر كرد.

وي عنوان كرد: آمارهاي سه سال گذشته حكايت از آن دارند كه هرسال از تعداد روزهاي پاك كاسته مي‌شود و تعداد روزهاي آلوده بيشتر شده و وضعيت آلودگي هوا به جايي رسيده كه در دولت كارگروه ملي مقابله با آلودگي هوا تشكيل شده است.

ناصح قادري تصريح كرد: بحمدالله استان كردستان يكي از استان‌هاي پيش رو كشور بوده و در نتيجه تلاش همكاران محيط زيست كردستان به عنوان يكي از استان‌هاي اول راه اندازي سامانه آن لاين (برخط) اينترنتي اندازه گيري مداوم و پايش هميشگي و ماشيني است.

وي هدف از اين كار را دسترسي هميشگي، آسان و درهمه جا در سطح گسترده به اطلاعات اين سامانه عنوان و ذكر كرد: اين دستگاه 5 پارامتر مهم آلودگي هواي شهر سنندج را نشان مي دهد، كه در فازها و مراحل بعدي اين سامانه به سامانه كشوري و ساير استان‌ها وصل مي‌شود و اطلاعات سطح كشور يك دست مي‌شود.

وي اظهار داشت: اين سامانه بايد به همه شهرهاي استان تسري داده شود تا اطلاعات ما دقيق و مديريت آلودگي هوا و گرد وغبار اصولي شود.

قادري ادامه داد: در مراحل بعدي، ايجاد چند سامانه در شهر سنندج و سامانه‌هاي ديگر در شهرهاي استان در برنامه كاري محيط زيست قرار دارد، به طوري كه دولت نيز در سفرهاي خود اين تحقق اهداف را تعمير نموده است.

وي يكي فعاليت‌هاي مهم اين اداره كل را در زمينه پايش مداوم و آن لاين منابع آب ذكر كرد وافزود: تا پايان سال حداقل دو سامانه براي پايش منابع مهم و استراتژيك آب استان بايد مستقر خواهند شد.

وي جلب مشاركت و همكاري برون سازماني و وارد كردن ساير دستگاه‌ها براي استقرار سامانه‌هاي كنترل منابع هوا، آب و خاك را به طوري كه شهرداري سنندج محل استقرار يك سامانه باشد پروژه بعدي اين اداره كل عنوان كرد.

مدير كل اداره محيط زيست استان كردستان خاطرنشان كرد: با توجه به گسترش اين ايستگاه‌ها و لزوم نگهداري، پيشنهاد واگذاري مديريت اين ايستگاه‌ها به بخش خصوصي داده شده كه ايجاد اشتغال براي سطح استان به تعداد هر ايستگاه حداقل 2-1.5 نفر است.

وي يادآور شد: با توجه به اينکه تجهيزات کم و ناقص است، 95 درصد طرح‌ها مورد تائيد قرار مي گيرد که اين مي تواند بستر توسعه فراوان براي استان شود./***