آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


گردهمايي مديران و متخصصان HSE كشور
تاریخ ارسال : 1390/7/3

گردهمايي مديران و متخصصان HSE مهندسي ايمني،بهداشت و محيط زيست، كشور 31 شهريور سال جاري در سالن همايش هاي برج ميلاد برگزار مي شود.

مهدي بهشتي،دبير اين گردهمايي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:گردهمايي مديران و متخصصان HSE كشور همزمان با برگزاري جشن فارغ التحصيلي اولين گروه دانش پذير دوره مهندسي ايمني،بهداشت و محيط زيست برگزار مي شود.

وي گفت:اين گردهمايي با هدف به روزرساني دانش HSE كشور همزمان با برگزاري جشن فارغ التحصيلان اولين گروه دانش پذير دوره مهندسي ايمني،بهداشت و محيط زيست برگزار مي شود.

وي گفت:اين گردهمايي با هدف به روزرساني دانش HSE و آشنايي با وضعيت اين رشته در جهان برگزار مي شود.

بهشتي تصريح كرد:اين گردهمايي با حضور مسئولان انستيتو ايمني و بهداشت حرفه اي انگلستان،انستيتو بهداشت محيط انگلستان، مديران HSE  كشور در صنايع مختلف و مسئولان دانشگاه تهران ،31 شهريور سال جاري سالن همايش هاي برج ميلاد تهران برگزار مي شود./***