آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتکنيک
تاریخ ارسال : 1389/6/7

تين نيوز: مهلت ارسال مقالات به اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتکنيک به پايان رسيد.

اعلام پذيرش قطعي مقالات در تاريخ 15-06-89 و مهلت ثبت نام در همايش تا تاريخ 15-08-89 مي باشد.
اولين همايش ملي سازه، زلزله، ژئوتکنيک، با محور هاي آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي، ديناميك سازه ها، مهندسي زلزله، زلزله شناسي، تحليل خطر زلزله و ژئوتكنيك لرزه اي، بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود، سازه، ژئوتكنيك، آذر ماه 1389 در بابلسر برگزار مي گردد.

سايت همايش: http://www.hamayesh.heip.ac.ir