آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
جشنواره كار سالم و همايش ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار گشايش يافت.
تاریخ ارسال : 1389/4/14

دومين جشنواره كار سالم و همايش ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار در سالن ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي تهران گشايش يافت.

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دومين جشنواره كار سالم و همايش ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار به همت دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن علمي- آموزشي بهداشت ايران و با همكاري وزارت صنايع و معادن، وزارت نيرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‌شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران در سالن ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز به كار كرد.
بنا بر اين گزارش، اين جشنواره دو روزه، 13و 14 تير ماه به مناسبت بزرگداشت هفته صنعت و معدن برگزار مي شود.
دكتر فاطمه ملکي، رئيس اداره عوامل شغلي موثر بر سلامت  و دكتر الهي، رئيس انجمن علوم ايمني ايران در اين همايش حضور دارند.
خاطرنشان مي شود، خشونت در محل كار، فضاي عاطفي و رواني سالم در محيط كار، ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار مبتني بر شواهد، نيازها و نتايج سازماني، همكاري هاي درون و برون بخشي در ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار و سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و ايمني محيط كار از محورهاي مورد بحث در اين همايش هستند.
پ***