آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
نخستين همايش بازيافت لاستيك و محيط زيست به كار خود پايان داد.
تاریخ ارسال : 1389/4/10

تهران - نخستين همايش بازيافت لاستيك و محيط زيست كه هشتم تيرماه در سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شده بود امروز چهارشنبه با صدور قطعنامه اي در ۱۰بند به كارخود پايان داد.

دبير همايش بازيافت لاستيك و محيط زيست روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا گفت: اين همايش با هدف بررسي مشكلات در عرصه بازيافت لاستيك و تبادل نظر بين صاحب نظران اين صنعت برگزار شد.
سعيد تقوايي افزود: امروزبعد از ارائه ۱۶ مقاله به صورت سخنراني و ۳۲ مقاله به صورت پوستر و صدور قطعنامه‌اي در  ۱۰ بند و معرفي دو مقاله برتر به كار خود پايان داد.
وي اظهارداشت: دراين قطعنامه به اجراي قانون  ۱۲محيط زيست كه در مورد بازيافت است تاكيد شده است. اين قانون در سال ۱۳۸۳به تصويب هيات وزيران و مجلس رسيد، اما تاكنون اجرايي نشده است.
رييس مركز تحقيقات صنايع لاستيك ايران ادامه داد: اين قطعنامه مي‌افزايد، همچنين شوراي شهر، استانداري‌ها ، فرمانداري‌ها ، وزارت صنايع ، سازمان محيط زيست و كارخانه‌هاي توليدكننده لاستيك كارگروهي تشكيل دهند تا فرايند بازيافت را از مبدا تا انتها نهادينه كنند.
تقوايي با بيان اينكه متاسفانه در كشور ما تا زماني كه لاستيك به حد نخ نمايي و انفجار نرسد از آن استفاده مي‌شود، گفت: براساس اين قطعنامه موسسه استاندارد بايد قانوني را در خصوص ميران مصرف تاير تدوين كند و راهنمايي و رانندگي و پليس راه‌ها موظف به اجراي آن شود.
وي گفت: دراين قطعنامه تاكيد شد تا صنايع بازيافتي از صندوق حمايت از صنايع بازيافتي بهره مند شوند ؟ همچنين نهادهاي ذيربط براي استفاده از محصولات بازيافتي فرهنگ‌سازي كنند.
تقوايي اظهار داشت: دراين همايش مشكلات يا مخاطرات تايرهاي فرسوده ، فناوري‌هاي بازيافت لاستيك ، كاربرد محصولات بازيافتي و مديريت جمع آوري پسماندها دراين همايش مورد بررسي قرار گرفت.
وي گفت: مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي لاستيك ، بررسي جايگاه صنايع بازيافت لاستيك در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز۲۰ ساله ، بررسي صنايع بازيافت لاستيك و صنايع پايين دستي آن و پودر لاستيك و ريكليم ( لاستيك بازيافتي)، بررسي تكنولوژي توليد، كيفيت و بازارهاي مصرف محورهاي اين همايش است.
رييس مركز تحقيقات صنايع لاستيك ايران افزود: همچنين يك مقاله كه كار مشترك بين شركت نفت پاسارگاد ، دانشگاه صنعتي اصفهان و اميركبير و يك پوستر كار گروه صنعتي بارز به عنوان مقالات برتر معرفي شدند.
پ***