آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
فراخوان اولين همايش سراسري تخصصي سيستم هاي اعلام اتوماتيک حريق
تاریخ ارسال : 1389/4/7

به ياري خداوند متعال اولين همايش تخصصي سيستم هاي اعلام اتوماتيک حريق توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان و محوريت گروه تخصصي برق در مهر ماه سال 1389 برگزار مي گردد.

هدف از برگزاري اين همايش آشنايي با پيشرفت هاي نوين سيستمهاي اعلام اتوماتيک حريق وارتقا سطح علمي و تخصصي مهندسان برق و مجريان سيستم هاي مذکور مي باشد.

بدين وسيله از کليه پژوهشگران، متخصصان، مهندسان برق، شرکت هاي نمايندگي و مجري سيستم هاي اعلام اتوماتيک حريق دعوت مي گردد مقالات خود را به دبيرخانه همايش ارسال فرمايند. همچنين يادآور مي شود محورهاي مايش برگفته از استاندارهاي ملي و بين المللي بوده و لازم است مقالات ارايه شده نيز منطبق بر استانداردهاي مذکور تدوين گردد.

محورهاي اصلي همايش

1-آشنايي با سيستمهاي جديد اتوماتيک کشف و اعلام حريق شامل سيستم هاي آژير مستقل، جنرال ، آدرس پذير، هومشمند و اينتراکتيو

2- معرفي روش هاي نوين طراحي، اجرا ونظارت در سيستم هاي کشف و اعلام حريق

3- ارايه الگوهاي مناسب طراحي و اجرا در سيستم هاي آژير مستقل، جنرال و مستقل در انواع ساختمان ها، برگرفته از استاندارد و منطبق بر موقعيت اثليمي و فرهنگي

4- ارايه ضوابط پذيرش و تاييد سيستم هاي جديد اعلام حريق

5-ارايه پيشنهادهاي اجرايي جهت ارتقا سطح طراحي و کاهش الارم هاي ناخواسته و کاذب در نصب سيستم ها با توجه به شرايط فرهنگي و اقليمي

6- بررسي مسايل آموزشي و فني در بهره برداري، نگهداري و تعميرات و پشتيباني سيستم ها و ارايه راهکارهاي مناسب

7- ارزيابي ريسک حريق و معرفي نرم افزارهاي مربوطه

8- مسووليت هاي حقوقي فروش، نصب و بهره برداري سيستم ها

آخرين مهلت ارسال مقالات 1/6/1389 و تاريخ اعلام نتايج 20/6/1389 مي باشد.