آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست برگزار مي‌شود.
تاریخ ارسال : 1389/4/6

دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست را از اول تا سوم آبان امسال برگزار مي‌كند.

به گزارش گروه علمي «شبکه خبر  دانشجو»، با توجه به اينکه امروزه مهندسي محيط زيست به عنوان يکي از اولويت هاي مهم علمي در دنيا مطرح است، انجمن مهندسي محيط زيست ايران با همکاري دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران، دفتر امور محيط زيست وزارت صنايع و معادن، سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست را از اول تا سوم آبان امسال برگزار مي كند.

بر اساس اين گزارش، اين همايش با هدف ايجاد بستري مناسب براي ارائه دستاوردهاي زيست محيطي پژوهشگران و صنعتگران کشور، برقراري تعامل سازنده بين دست اندرکاران اين بخش و ارتقاي کلان سطح محيط زيست کشور برگزار مي شود.

پ***