آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
انتخاب دستكش با توجه به نوع مواد مصرفي و خواص آنها

  انتخاب دستكش با توجه به نوع مواد مصرفي و خواص آنها 


نوع مواد شيميايي كه اين دستكش در مقابل آنها ‌محافظت به عمل مي آورد . 
معايب 
مزايا
نوع دستكش
بازها – الكل ها – محلولهاي رقيق آبي و تا حد مناسبي در مقابل كتن ها و الدئيدها
مقاومت ضعيف در مقابل روغنها ، گريس و مواد شيميايي آلي .
قيمت پايين – خواص فيزيكي خوب – سبك
لاستيك طبيعي
مشابه با لاستيك طبيعي
خواص فيزيكي آنها در مقايسه با لاستيك طبيعي در حد
ضعيف تري مي باشد .
قيمت پايين – سبك – مقاومت شيميايي بهتر در مقايسه با لاستيك طبيعي در مقابل برخي از مواد شيميايي
تركيبات لاستيك طبيعي
اسيدها و‌بازهاي قوي –نمكها – ساير محلولهاي آبي – الكل ها
استفاده متناوب از آنها ممكن است باعث كاهش كيفيت آنها گردد.
قيمت پايين – خواص فيزيكي خوب – مقاومت در مقابل مواد شيميايي در حد متوسط
پلي وينيل كلرايد (PVC)
اسيدهاي اكسيد كننده – آنيلين ها – فنل گليكول اترها
 
قيمت متوسط – خواص فيزيكي متوسط – مقاومت شيميايي متوسط
نئوپرون
روغن ها‌– گريس‌– مواد شيميايي با ساختار‌آليفاتيك‌–زايلن‌– پركلرواتيلن‌ تري كلرواتيلن و ‌تا حد مناسبي ‌در‌مقابل تولوئن
مقاومت ضعيف در مقابل بنزن ، متيلن كلرايد ، تري كلرو اتيلن و كتن ها
قيمت پايين – خواص فيزيكي عالي – سبك
نيتريل
گليكول اترها – كتن ها – استرها
گران – مقاومت ضعيف در مقابل هيدروكربنها و حلالهاي كلرينات
با كيفيت ويژه – ساختمان قطبي و متقارن
بوتيل
تركيبات آليفاتيك – آروماتيك – حلالهاي كلرينه – كتن ها
( به جز استن ) – استرها – اترها
خيلي گران ، مقاومت ضعيف در مقابل نور و همچنين الكلها حساس به آب
با كيفيت ويژه – مقاومت در مقابل رنج وسيعي از مواد شيميايي آلي – خواص فيزيكي خوب
پلي وينيل الكل ( PVA)
تركيبات آروماتيك – حلالهاي كلرينه – تركيبات آليفاتيك – الكل ها
بسيار گران – خواص فيزيكي ضعيف -  در مقابل بعضي از كتن ها و استرها و آمين ها مقاومت ضعيفي دارد .
با كيفيت ويژه – در مقابل حلالهاي آلي مقاومت بسيار خوبي دارد.
‌فلور‌والاستومر  (واتين) TM
كار با مواد خطرناك
چسبندگي‌مناسبي ‌به‌دست نداشته ‌و ‌براحتي ‌در‌دست ‌فيت
نمي‌شود‌.‌براحتي‌سوراخ ميشود 
مقاومت شيميايي عالي
نور فويل
( با روكش نقره )1  Trade Mark of Dupant Dow ELمارك تجاري دوپونت داواي ال
2 HAZMAT = Hazardous Materials
http://iranianhse.mihanblog.com/post/44