آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ايمني ليفتراک

آيا مي‌توانيد حدس بزنيد ، چه نوع حادثه اي در حال وقوع است؟ 
 


آيا مي‌توانيد حدس بزنيد ، چه نوع حادثه اي در حال وقوع است؟ 
    يك كارگر جهت رنگ آميزي قسمتي از ستونهاي سقف سوله (در ارتفاع 4 متري) ، سوار پالت شد و بوسيله ليفتراك ، بطور همزمان به سمت جلو و بالا هدايت گرديد.
آيا مي‌توانيد حادثه اي را كه در معرض وقوع است را پيش بيني كنيد؟
 

 

 


حالا ببينيد كه چه اتفاقي افتاده است!
كارگري كه روي پالت بود تعادل خود را از دست داد و بر روي زمين افتاد.
 

 


اقداماتي كه از حوادث مشابه جلوگيري مي‌كند :
1.       هيچگاه روي بار يا پالت نايستيد.
2.      سوار شدن روي ليفتراك (چه روي بار و چه كنار راننده) ممنوع است.
3.     هميشه از ابزار و ماشين آلات مناسب مانند سكوهاي هوايي يا داربست استفاده نمائيد
 
http://iranianhse.mihanblog.com/post/50