آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ويژگيهاي كلاههاي ايمني صنعتي براي كارهاي سبك

 ( كليات )
 اين استاندارد با بهره‏گيري از دانش و آزمودگي حاصل از بكار بردن شيوه تازه آزموني كه در آن گنجانيده شده تدوين يافته است اين آزمون خواص جذب ضربه يك كلاه را با اندازه‏گيري تضاريس حاصله در تسمه‏اي از فلز نرم بوسيله گلوله‏اي از فولاد سخت وقتيكه كلاه در معرض ضربه وارده در اثر سقوط يك وزنه قرار گيرد ارزشيابي مي‏نمايد .

 مراقبت بعمل آمده است كه از هرگونه محدوديت غير لازمي در طرح كلاههاي ايمني اجتناب گردد .
 مقررات مربوط به مقاومت الكتريكي بصورت دلخواه و اختياري عنوان شده است زيرا خطرات الكتريكي بعنوان خطر خاصي منظور مي‏گردد و در بسياري از موارديكه در آنها كلاههاي ايمني سبك بر سر گذاشته مي‏شود اين خطر بوجود نمي‏آيد چنانچه احتمالا بعضي از خطرات خاص از قبيل خطرات شيميائي وجود داشته باشد مقررات مخصوص حفاظت در برابر آن خطرات بايد بعنوان مقررات تكميلي باين استاندارد افزوده گردد .
 چنانچه كلاههاي ايمني از جنس كه در برابر رطوبت حفاظت نشده ساخته شده باشد در نتيجه جذب رطوبت مقاومت مكانيكي خود را از دست مي‏دهند بنابراين سطح خارجي اين كلاهها در برابر رطوبت بايد محافظت شوند . چنانچه باين حفاظت در نتيجه سايش آسيب وارد گردد و در نتيجه جنس كلاه رطوبت ببيند در استحكام آن كاهش شديدي پديدار خواهد گرديد بنابراين بايد در نظر داشت كه مقاومت و استحكام بسياري از كلاهها وقتيكه در شرايط رطوبي مورد مصرف قرار گيرند ممكن است به دو عامل بستگي داشته باشد كه عبارتند از :
 الف تجديد پوشش حفاظتي كلاه در فواصل زماني منظم .
 ب ـ توجه دادن مصرف كننده به لزوم تجديد اين پوشش حفاظتي در مورد آن نوع كلاه‏هاي ايمني كه به اين پوشش نيازمند مي‏باشند و سازنده بايد مسئوليت توجه دادن مصرف كننده را باين موضوع برخورد فرض بداند .
 فاصله آزاد بين تاج كلاه‏هاي ايمني و كلاف يراقي كه روي سر قرار مي‏گيرند شايان اهميت است و شخص تحويل دهنده يا فروشنده كلاههاي ايمني نه تنها در مورد تنطيم كلاف يراق كلاه براي تطبيق راحت با اندازه سر مصرف كننده بلكه براي مطمئن شدن از وجود فاصله آزادي كه به وسيله سازنده توصيه شده است بايد مسئوليتهائي را بپذيرد .
 براي بازرسي وجود اين فاصله بطور تقريب مي‏توان از تكه چوبي كه ضخامتش به اندازه همان فاصله مطلوب باشد استفاده كرد چنانچه اين تكه چوب يا تخته را بين كلاف يراق و تاج كلاه قرار داده و كلاه را محكم روي سر بفشارند فردي كه كلاه بر سر او قرار داده شده نبايد هيچگونه احساسي جز فشار سبكي كه از طرف چوب بر سر او وارد مي‏شود . بنمايد .
  1 ـ هدف
 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي كلاههاي ايمني صنعتي نوع سبك كار كه مورد مصرف آنها در استخراج معادن , معدنكاري , كشتي سازي , امور مهندسي خرباسازي و ساختمان فلزي و مشاغل مشابهي كه در آنها خطر وارد آمدن جراحاتي در نتيجه سقوط اشيأ وجود دارد مي‏باشد .
  2 ـ دامنه كاربرد
 2-1- اين استاندارد شامل كلاههاي ايمني صنعتي سبك كار است كه براي استفاده در معدنكاري استخراج سنگ معدن , كشتي‏سازي , امور مهندسي مربوط به خرباسازي و ساختمانهاي فلزي و مشاغل مشابه بكار مي‏رود .
 2-2- اين استاندارد از ساختمان و جنس مواد پوسته كلاه و يراق آن اشتغال‏پذيري جنسي كه براي ساخت پوسته كلاه بكار رفته , مقاومت مكانيكي كلاه در درجه حرارت معمولي اطاق ( هم در شرايط مرطوب و هم در شرايط خشك در 49 درجه سانتيگراد ) و تكميل كاري كلاههاي ايمني بحث مي‏كند مقررات اختياري مربوط به مقاومت الكتريكي كلاههاي ايمني پيوست است .
 2-3- اين استاندارد جهت كلاههاي ايمني كه در صنايع ديگر وظيفه سنگيني بعهده دارند و همچنين براي كارهاي جاده سازي , موتور سيكلت سواران و مسابقات رانندگي تدوين نيافته و براي آنها استاندارد جداگانه‏اي تدوين خواهد شد .
 يادآوري :
 مقررات مربوط به مقاومت عايق الكتريكي كلاه در اين استاندارد بصورت دلخواه و اختياري عنوان شده است زيرا خطرات الكتريكي بعنوان خطر خاص منظور مي‏گردد و در بسياري از موارديكه در آنها كلاههاي ايمني سبك بر سر گذاشته مي‏شود اين خطر بوجود نمي‏آيد .
  3 ـ ساختمان كلاه
اين نوع كالا ممكن است مجهز به يك طوقه يا قبه يا هر دو آنها بوده همچنين در صورت لزوم متعلقات ديگري داشته باشد .
 پوسته اين نوع كلاه بايد محكم بكلاف يراقي كه روي سر شخص جاي مي‏گيرد متصل شده است .
 فاصله آزاد بين پوسته و كلاف كلاه ـ فاصله پوششي بين بالاي كلاف و پوسته بايد در روي كلاه بوسيله سازنده علامتگذاري شده و كلاه طبق اين فاصله بايد مورد آزمون قرار گيرد و در هيچ موردي اين فاصله نبايد از 19 ميليمتر كمتر باشد .
  4 ـ جنس مواد
 4-1- پوست كلاه ـ پوسته كلاه بايد از مواد سخت و با دوام ساخته شود و تمام لبه‏هاي آن بايد گرد و صاف بوده و چنانچه از موادي ساخته شده كه ذاتا ضد رطوبت نيست سطح   خارجي و داخلي پوسته را پس از تعبيه كليه سوراخهاي لازم بايد با ماده ضد رطوبت سخت و با دوامي پوشش داد .
 4-2- يراق سر ـ يراق سر بايد از يك نوار سر از جنس مقاوم در برابر عرق بدن و با كلافي از بند نوار يا جنس مناسب ديگري تشكيل يافته باشد . براي نوار سر نبايد هيچ نوع جنسي كه سبب تحريكات پوستي باشد بكار برده شود . نوار سر بايد به وسيله لايه‏هاي بالشتكي و يا وسايل مناسب ديگري از پوسته كلاه جدا باشد .
  5 ـ روش نمونه‏برداري و آماده كردن نمونه‏ها براي آزمون
 كلاههاي آزموني را بهمان ترتيب كه براي فروش عرضه گرديده است بطور گتره‏اي ( اتفاقي ) و به تعداد يك دست كه همه يك اندازه باشند نمونه‏گيري كنيد هر دست بنا به دلخواه سازنده بايد شامل دو و يا سه كلاه بوده و در معرض عمليات زير قرار دهيد .
 5-1- يك كلاه از هر دست بايد طبق شرحي كه در پيوست ج اين استاندارد داده شده است در كوره‏اي كه حرارتش بصورت ترموستاتي كنترل شده و بين 46 تا 54 درجه سانتيگراد باشد تا مدتيكه لااقل از 4 ساعت كمتر نباشد . بدون انقطاع قرار دهيد .
 سپس اين كلاه را با حداكثر تاخيري بمدت 90 ثانيه در معرض آزمون مشروحه در بند 6 و متعاقب آن در معرض آزمون مشروحه در بند 7 اين استاندارد قرار دهيد .
 5-2- بلندترين نقطه تاج دومين كلاه هر دست را در زير دوشي كه آب با درجه حرارت اطاق از آن خارج مي‏شود بقسمي قرار دهيد كه آب روي تمام پهنه سطح خارجي كلاه جاري گردد اين آب بايد لااقل بمدت 4 ساعت بدون انقطاع باشد لااقل برابر با 68 ليتر در ساعت جريان داشته باشد . سپس كلاه را در معرض آزمون مشروحه در بند 6 و متعاقبت آن در معرض آزمون مشروحه در بند 8 اين استاندارد قرار دهيد .
 5-3- چنانچه سازنده در هر دست سه كلاه براي آزمون قرار داده باشد آنگاه هم كلاه دومي و هم كلاه سومي را بايد در زير دوش آب بشرحي كه در بالا ذكر شد قرار دهيد و پس از گذشت زمان معين شده و قطع جريان آب كلاه دومي را در معرض آزمون مندرج در بند 8 اين استاندارد قرار دهيد
 5-4- چنانچه خريدار درخواست حفاظت كلاه را در برابر ضربه الكتريكي نموده باشد آنگاه كلاه‏هاي آزموني را پس از انجام عمليات آمادگي مذكور در فوق در معرض آزمون مندرج در بند 9 اين استاندارد قرار دهيد .
 يادآوري :
 هيچ يك از كلاه‏هائي كه در معرض آزمونهاي مشروحه در اين استاندارد قرار گرفته‏اند نبايد براي فروش عرضه گردند .
  6 ـ آزمون جذب ضربه
 هنگاميكه يكدسته كلاه طبق روش مشروحه در پيوست الف اين استاندارد مورد آزمون قرار مي‏گيرند اثر ضربه نبايد سبب شود كه :
 الف در كلاف هيچ كلاهي شكستگي بوجود آيد .
 ب ـ قطر متوسط فرورفتگي حاصله در هر ده آزمون متوالي از مقدار متوسط مربوطه كه در رديف 2 از جدول 2 اين استاندارد نشان داده شده است تجاوز نكند
 ج ـ حداكثر قطر هر گونه فرورفتگي از مقدار ماكزيمم مربوط كه در رديف 3 از جدول شماره 2 اين استاندارد نشان داده شده است تجاوز نمايد .
  7 ـ آزمون اشتغال‏پذيري
 چنانچه جنس ماده‏اي كه پوسته كلاه از آن ساخته مي‏شود طبق روش مندرج در پيوست ب اين استاندارد مورد آزمون قرار گيرد شدت سوختن آن نبايد از 76 ميلي‏متر در دقيقه بيشتر باشد .
  8 ـ آزمون نفوذپذيري
 پوست كلاه چنانچه طبق روش مشروحه در پيوست ب اين استاندارد مورد آزمون قرار گيرد نبايد در آن تورفتگي يا سوراخي كه عمقشان بيش از 9/5 ميلي‏متر باشد بوجود آيد .
 در پوست كله و همچنين در كلاف يراق و يا قسمتهاي ديگر تشكيل دهنده آن نبايد در تحت اين آزمون هيچگونه ترك خوردگي و يا شكستگي پديدار گردد .
  9 ـ آزمون مقاومت الكتريكي
 چنانچه كلاه طبق روش مشروحه در پيوست ت اين استاندارد مورد آزمون قرار گيرد شدت جرياني كه از آن نشت مي‏كند نبايد از 3 ميلي‏آمپر تجاوز نمايد .
  10 ـ شماره اندازه كلاهها
 شماره اندازه كلاه يا بايد به وسيله يك اندازه‏گير حلقه‏اي ثابت و يا بوسيله يك اندازه‏گير حلقه‏اي باز شونده كه بايد از فلز ساخته شده باشد اندازه‏گيري گردد رديف و يا شماره اندازه هر كلاه كه بايد با مشخصات مندرج در جدول 1 اين استاندارد مطابقت داشته باشد بايد در روي آن نشان‏گذاري گردد . كم و بيش مقدار اندازه تا حد 3+ ميلي‏متر مجاز مي‏باشد .
  11 ـ نشانه‏گذاري
http://iranianhse.mihanblog.com/post/173