آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
وزوز گوش (Tinnitus)

http://a3.twimg.com/profile_images/108377537/Tinnitus_normal.jpg
وزوز گوش عبارت است از احساس يك صدا يا زنگ در گوش كه معمولاً حالت ذهني ( سابژكتيو ) و به ندرت حالت عيني ( ابژكتيو ) دارد . در حالت سابژكتيو ( نوع غير ارتعاشي ) ، وزوز گوش را فقط خود بيمار مي شنود ولي در حالت ابژكتيو ( نوع ارتعاشي ) پزشك هم به كمك روشهايي مي تواند آن را بشنود. فرد در موارد خفيف فقط آن را در محيط هاي آرام و در شب ، هنگام خواب مي شنود. گاه وزوز گوش آنقدر شديد است كه نه تنها باعث اختلال شنوايي و ناراحتي عصبي مي شود بلكه ممكن است فرد را به خودكشي سوق دهد. وزوزگوش غالبا“ نشانه بيماريهاي گوش است و گاه اولين و تنها نشانه اين بيماريهاست . در بسياري از موارد علت آن را نمي توان كشف كرد .

 علايم‌ شايع‌

صداي‌ شبيه‌ به‌ زنگ‌ زدن‌، همهمه‌، غرش‌، سوت‌ زدن‌ يا فش‌فشك‌ كه‌ در يك‌ يا هر دو گوش‌ شنيده‌ مي‌شود. اين‌ صدا ممكن‌ است‌ مداوم‌، متناوب‌ يا همزمان‌ با ضربان‌ قلب‌ باشد.
 
علل‌
به‌ طور طبيعي‌ عصب‌ شنوايي‌ در نتيجه‌ لرزش‌هاي‌ حاصل‌ از امواج‌ صوتي‌ خارجي‌، تكانه‌ها (impulses) را به‌ مغز منتقل‌ مي‌كند به‌ دلايلي‌ كه‌ كاملاً مشخص‌ نيست‌، در وزوزگوش‌ عصب‌ تكانه‌هاي‌ را منتقل‌ مي‌كند كه‌ از درون‌ سر يا خود گوش‌ منشأ گرفته‌اند.
 
عوامل تشديد كننده بيماري
كاهش‌ شنوايي‌
لابيرنتيس‌
بيماري‌ منير
اوتيت‌ مياني‌ يا خارجي‌
اتواسكلرز (تصلب‌ گوش‌)
مسموميت‌ گوش‌
انسداد مسير خروج‌ موم‌ گوش‌
آنوريسم‌ يا تومور در مغز (نادر)
جسم‌ خارجي‌ در گوش‌
برخي‌ داروها (آنتي‌ بيوتيك‌ها، مدرها و غيره‌)
فشار خون‌ بالا يا پايين‌
تروماي‌ سر
كم‌ خوني‌
كم‌كاري‌ يا پركاري‌ تيروئيد
آلرژي‌ها
 
عوامل مسبب وزوز:
در پي مهمترين عوامل ثابت شده مسبب وزوز مي آيند:
1: بيماريهاي قلبي - عروقي مانند فشار خون بالا، كم خوني، تنگ شدن ديواره عروق قلب كه وزوز به شكل ضرباندار است.
2: مصرف داروها: كليه گروههاي دارويي به عنوان عوامل احتمالي بروز وزوز مد نظر مي باشد و از جمله بـارزتـريـن آنـها مي توان به عـوامل ضد التهاب، آنتي بيوتيكها بويژه آمينوگليكوزيدها، داروهاي ضد افسردگي و خواب آور .
3: عوامل روان شناختي: اين عوامل نقش عمده اي در ايجاد وزوز به عهده دارند. با اين حال بايد چنين تصور كرد كه عوامل وزوز در آنها مي تواند باعث تشديد يا بروز افسردگي شود.
4: عوامل مربوط به دندانها: حدود 25% افراد مبتلا به وزوز داراي مشكلات مربوط به مفصل فكي- گيجگاهي مي باشند.
5: عوامل مربوط به سوخت و ساز مواد درون بدن (متابوليك): كاهش غير طبيعي ويتامينها، مواد معدنـي و . . . مـي تـوانـد تـأثير ناگواري را در بروز يا تشديد وزوز گوش داشته باشند. افزايش در چربي خون نيز به عنوان عامل مهمي در ايجاد كم شـنـوايـي حسـي-عصبي، سرگيجه، وزوز گزارش شده است.6: عوامل مربوط به دستگاه شنوايي:بيماريهاي مربوط به دستگاه شنوايي از جمله كاهشهاي شنوايي انتقالي ،حسي –عصبي ،مركزي ،اتو اسكلروز ،تومور آكوستيك ،جرم گوش ،منيير ونيز شنا كردن ،شيرجه در آب وصداهاي بلند از جمله مهمترين عوامل ايجاد كننده وزوز در هر رده سني به شمار مي آيند .
 
وزوز گوش ذهني ( سابژكتيو ) :
وزوز گوش سابژكتيو از اختلالات كل سيستم شنوايي ازگوش خارجي تا حلزون و از عصب زوج هشتم تا كورتكس مغز ناشي مي شود . خصوصيات وزوز گوش به تعيين محل اختلال كمك نمي كند ولي دربعضي از اختلالات يك نوع وزوز گوش ، شيوع بيشتري دارد . وزوز گوش سابژكتيو كه از سرومن مجراي خارجي گوش ، سوراخ شدگي پرده تمپان يا وجود مايع در گوش مياني ناشي مي شود ، معمولا“ فركانسي پايين دارد و ممكن است متناوب باشد . اين حالت باعث خفه شدن ساير صداها و تغيير صداي بيمار ميشود . در اتواسكلروز تقريبا“ هميشه در مراحلي از بيماري وزوز گوش ظاهر شده ، ماهها يا سالها باقي مانده، سپس با پيشرفت بيماري ، از بين ميرود . وزوز گوش دراين بيماران حالت ثابت داشته ( بدون نوسانات وسيع) و ممكن است به صورت سوت ، زنگ يا مخلوطي از چندين صدا باشد . وزوز گوش در اوتيت مديا غالبا“ حالت ضرباني دارد و با رفع التهاب ، ناپديد مي شود. اوتيت مدياي مزمن به ندرت سبب وزوز گوش ميوشد .
در پيرگوشي و كاهش شنوايي ناشي از صدا ، وزوز گوش معمولا“ پرفركانس مي باشد و بيشترين شدت آن در حدود فركانسي است كه حداكثر كاهش شنوايي وجود دارد . هر فردي كه در اثرصدايي بلند ( نظير شليك گلوله ) دچار وزوز گوش ( و كاهش گذاري شنوايي ) مي شود بايد بداند كه اين وزوز گوش يك هشدار است براين كه اگر به مواجهه با اين صدا ادامه دهد دچار كاهش شنوايي دائمي خواهد شد .
برخي از داروها نظير ساليسيلاتها ، NSAIDS  ( ايبوپروفن ، ايندومتاسين ، فنيل بوتازون و … ) آمينوگليكوزيدها ، فلزات سنگين ( نظير ارسنيك ) ، كينين و بعضي از ضد افسردگي ها ( آمي تريپتيلين ، آموكساپين ، دزيپرامين ، دوكسپين ، ايميپرامين ، نورتريپتيلين ، تري ميپرامين ، پروتريپتلين و تزازودن ) مي توانند با آسيب حلزون و عصب زوج VIII باعث وزوز گوش شوند . اين وزوز گوش معمولا“ فركانس بالا داشته و ممكن است با قطع دارو ادامه يابد . گاه حتي با يك دوز واحد و اندك از اين داروها وزوز گوش رخ مي دهد . رخداد وزوز گوش مي تواند هشداري باشد كه در صورت عدم قطع دارو كاهش شنوايي برگشت ناپذير رخ خواهد داد .
تغييرات عروقي در CNS( بعلت آرتريواسكلروز يا هيپرتانسيون ) بطور شايع باعث وزوزگوش با فركانس بالا مي شود . در هيپرتانسيون غالبا“ وزوزگوش با ميزان فشارخون نوسان مي كند .
تومورهاي يوستريور فوساي جمجمه بويژه تومورهاي زاويه CP دراوايل سير خود باعث وزوز گوش مي شوند. حتي ممكن است نوروم آكوستيك چندين سال قبل ازايجاد كاهش شنوايي يا اختلال تعادل، با وزوز گوش ( مداوم و با فركانس بالا يا پايين ) تظاهر كند.
وزوز گوش يكي از سه علامت مشخصه بيماري منير است . اين وزوز گوش نوساني ، فركانس پايين داشته ، قبل از حمله حاد سرگيجه ظاهر ميشود و بعد از حمله تقريبا“ ناپديد مي شود. كنترل بيماري منير ، اين وزوز گوش را كاهش مي دهد ولي معمولا“ آن را از بين نمي برد. وزوزگوش ، ديپلاكوزيس و بهم خوردگي صداها عملا“ شنوايي اين بيماران را بيشتر از آنچه در PTA ديده مي شود كاهش مي دهد.
 كم خوني و افت فشارخون بصورت برگشت پذير باعث وزوز گوش خفيف مي شوند. قبل از حملات صرع و ميگرن ممكن است وزوز گوش رخ دهد. سيفيليس ، CNS ممكن است باعث وزوز گوش ( معمولا“ ممتد و با فركانس بالا ) شود. گاه بعلت احتقان وريدي يا پلاك هاي داخل شرايين كاروتيد صداهايي ايجاد مي شود كه بيماران به اشتباه آن را وزوز گوش مي خوانند. اين صداها با ضربانات قلب همزماني دارند و با فشار بر شريان كاروتيد مشترك موقتا“ از بين مي روند. بعضي از سوفلهاي قلبي درجمجمه بصورت وزوز گوش ضرباني شنيده مي شوند. وزوز گوش عروقي معمولا“ فركانس پايين دارد. گاه با بررسي گوش و CNS هيچ علتي براي وزوز گوش يافت نمي شود و وزوز گوش منشاء عصبي يا فونكسيونل دارد . استرس هاي عاطفي و خستگي باعث تشديد وزوز گوش  مي شوند كه در اين حالت وزوز گوش در انتهاي روز شديدتر است. در كساني كه كاهش شنوايي هدايتي دارند ( و تا حدي در افراد طبيعي ) ، جويدن ، انقباض شديد عضلات گردن ، بستن محكم چشم ها و قفل كردن محكم آرواره ، حركت پرده تمپان و انقباض عضلات گوش مياني ممكن است باعث بروز صداهايي سابژكتيو شوند. اگر فردي صداهاي ارگانيزه ( تكلم يا موزيك ) را مي شنود اين وزوز گوش نيست بلكه يك توهم شنوايي مي باشد ( سايكوز يا آنسفاليت لوب تمپورال)
 
http://iranianhse.mihanblog.com/post/184