آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
LOCKOUT/TAGOUT چيست؟

"Lockout/Tagout" به دستورالعمل ها و آموزشهايي براي تامين ايمني کارگران در مقابل فعال شدن ناگهاني ماشين آلات يا ازکنترل درآمدن انرژي آسيب رسان در هنگام فعاليت هاي تعميراتي و نگهداري اشاره دارد. براي اين منظور، لازم است که فرد مامور دستگاه را خاموش کرده و آن را قبل ازانجام تعميرات  از منبع انرژي جدا کند. فرد يا افراد مخصوص بايستي دستگاه خاموش شده را قفل کرده و علامت گذاري کنند تا از انتشار انرژي خطرناک جلوگيري کنند. همچنين بايستي تمام مراحل انجام شده را وارسي کنند تا از قرنطينه شدن دستگاه اطمينان حاصل کنند. اگر احتمال انتشار انرژي انباشته شده خطرناک وجود داشته باشد يا احتمال دوباره انباشته شدن انرژي تا سطح خطرناک  وجود داشته باشد، کارفرما مي بايست کارمند يا کارمندان مامور را به بررسي دستگاه مدنظر براي جلوگيري از بروز جراحات در اثر انتشار انرژي انباشته شده ملزم کند.
قفل بايد طوري کارگذاشته شود که هيچ فردي بدون استفاده از کليد يا ابزارهاي بازکننده قفل، يا با استفاده از وسايل غيرمعمول مانند قفل شکن ها توانايي باز کردن آن را نداشته باشد. وسايل TAGOUT  درمقابل،  ابزاراهاي هشداردهنده اي هستند که کارمند مخصوص آن را روي دستگاه قرنطينه شده قرار مي دهد تا به کارمندان هشدار دهد در هنگامي که او مشغول تعمير دستگاه است آن را به منبع انرژي متصل نکنند. لوازم TAGOUT  به راحتي به خودي خود قابل جداشدنند، و کارمندان را از حفاظت کمتري نسبت به ابزار  LOCKOUT برخوردار مي کنند.
                                                
چرا بايد به بحث درمورد LOCKOUT/TAGOUT پرداخت؟
کارمنداني که مشغول تعميردستگاه هستند ممکن است به صورت جدي و وخيم بدليل روشن شدن يا آزاد شدن ناگهاني انرژي دستگاه مجروح شوند. استاندارد OSHA در مورد کنترل انرژي آسيب رسان (Lockout/Tagout)، که در عنوان 29 کدهاي قوانين فدرال (CFR) در قسمت 1910.147 مشاهده مي شود، تمامي مراحلي را که کارفرمايان بايد طي کنند تا از آسيب هاي مرتبط با انرژي هاي آسيب رسان جلوگيري کنند دربردارد. اين استانداردها به انجام تمرين ها و راهکارهاي لازم براي متوقف کردن دستگاه ها و جلوگيري ازآزاد شدن ناگهاني انرژي آنها در هنگام تعمير يا نگهداري دستگاهها اشاره دارد: 1910.269 CFR 29 و 1910.333.
مضافا، دربعضي استانداردهاي مخصوص بعضي دستگاهها به نياز به قطع کننده هاي انرژي اشاره شده است _ مانند 29 CFR 1910.179(1)(2)(i)(c)
(نياز به کليدهايي است که دستگاه را باز و قفل نگه دارند، قبل از انجام عمليات تعمير برروي دستگاههاي overhead و جرثقيل هاي gantry ).
(اين استاندارد استثنايي را براي شرايطي قرارداده است که درآن مي توان از روشهاي کنترل انرژي چشم پوشي کرد. چنانکه کارفرما برقراري هر 8 شرط موجود در 1910.147(c)(4)(i) را تاييد کند مي تواند از ملاک قرار دادن روشهاي کنترل انرژي چشم پوشي کند. چنانکه اين شرايط تغيير کنند و يکي از شرطها نقض شود ديگر نمي توان چشم پوشي کرد.)
قيود مندرج در قسمت 1910.147 با استانداردهاي مخصوص ماشين ها گرد هم مي آيند تا اطمينان حاصل شود که کارمندان به صورت کافي در مقابل انرژي آسيب رسان تحت محافظتند.
کارگران چه مواردي را بايد قبل ازشروع تعميرات انجام دهند؟
قبل از شروع عمليات تعمير و نگهداري، مراحل زير بايد به ترتيب و براساس مفاد دستورالعمل کنترل انرژي کارفرما انجام شود:
آماده شدن براي خاموش کردن ؛
خاموش کردن ماشين ؛
جداکردن دستگاه از منبع يا منابع انرژيش يا ايزوله کردن آن ؛
متصل کردن ابزار lockout يا tagout به وسيله قرنطينه شده ؛
خارج کردن، مهارکردن، يا انتقال دادن تمام انرژي آسيب رسان جمع شده يا باقي مانده. اگر احتمال انباشتگي مجدد انرژي آسيب رسان باشد، هر چند وقت يکبار در حين عمليات تعمير و نگهداري بايد دستگاهها را کنترل کرد تا مطمئن شد که انرژي انباشته شده به حد خطرناک خود نرسيده باشد ؛ و
کنترل ايزولاسيون و دوباره روشن کردن ماشين.
 
چه زمان مي توان از TAGOUT بجاي LOCKOUT استفاده کرد؟
هنگامي که دستگاه قرنطينه شده از انرژي نمي تواند قفل شود، کارفرما بايد آن ماشين را اصلاح يا جايگزين نمايد تا از قابليت استفاده از lockout و tagout برخوردار شود. هنگامي که کارفرمايان به صورت عمده دستگاهي را تعمير، نوسازي، و يا اصلاح مي کنند و يا ماشين ديگري را به جاي ماشين قبلي جايگزين مي کنند بايد اطمينان يابند که دستگاههاي قرنطينه شده از انرژي قابليت قفل شدن را دارند يا خير.
از وسايل tagout مي توان در ابزارهاي قرنطينه شده از انرژي که قابليت قفل شدن را دارند هنگامي استفاده کرد که کارفرما tagout را به صورتي تکميل کند که کارگران را از همان سطح ايمني که ابزارآلات lockout فراهم مي کنند برخوردار سازد.
هنگامي که از سيستم tagout استفاده مي شود، کارفرما بايد به تمامي استانداردهاي مربوط به tagout دست يابد و کارگران را متناسب با tagout مورد استفاده آموزش دهد و همچنين تمامي کارگران را با آموزشهاي معمولي کنترل انرژي آسيب رسان تجهيز نمايد.
 
منبع : http://och85.blogfa.com/post-111.aspx