آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
نحوه به کار گيري جعبه آتش نشاني در موقع بروز آتش fire box

 1. درب جعبه رابا کليدي که مقابل ديدشما دريک محفظه شيشه اي قرار دارد بازکنيد.
2. حلقه شيلنگ آتش نشاني را درجهت زاويه 90 درجه به سمت بيرون جعبه هدايت نمائيد.
3. باچرخاندن حلقه شيلنگ ها را از روي آن خارج نمائيد.
4. سرنازل آماده روي شيلنگ ها را به دست گرفته وبه طرف آتش حرکت کنيد.
5. هيچگاه به صورت انفرادي ازجعبه آتش نشاني وباز کردن شيرآب استفاده نکنيد زيرا امکان دارد به فرد آسيب برسد.
6. قبل از بازکردن شير فلکه آب اقدام به بازکردن شير نازل نمائيد.
7. درصورتي که محل آتش سوزي ازطول شيلنگ آماده طويل تر باشد بايستي از لوله يدکي که درجعبه مي باشد جهت امتداد دادن شيلنگ استفاده نمائيد.
8. شير نازل رابه سمت کانون آتش نشانه گرفته وتا دفع کامل آتش به عمليات ادامه دهيد.
9. پس از اتمام عمليات بايستي شيلنگ ها از محل کوپلينگ باز وبعد از آب گيري وخشک شدن دوباره به صورت اول پيچيده شود.
10. هنگام پيچيدن، شيلنگ به صورت رول پيچيده وشيلنگ آماده را دولا به دور حلقه دوار بپيچيد.
 
منبع : http://hsebrahimi.blogfa.com/84033.aspx