آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ايمني در انواع نردبانها

نردبانها رايج ترين انواع وسايل دسترسي به ارتفاع در صنعت ساخت وساز مي باشند. بنابراين ما در هر هفته با هزاران ساعت كاري مواجهه با خطرات نردبان سر و كار داريم.آمار مرگ و مير بالا ،شمار زيادي از جراحات و هزينه هاي مربوطه و ساير مشكلات ايجاد شده در اين خصوص ، باعث مي شود تا افزايش آموزش كارگران و نظارت بهتر در استفاده از نردبان قابل توجيه باشد. آموزش كارگران به تنهايي نمي تواند موجب بهبود و پيشرفت شرايط گردد. كاهش چشمگير در حوادث نردبان نيازمند تقويت نظارت بر آموزش و همچنين كنترل محيط كار با نردبان مي باشد.
 
استانداردها و مواد: 
استاندارد csa-z11  وي‍ژگيهاي لازم را براي توليد نردبانهاي قابل حمل ارائه مي دهد.وزارت كار آنتاريو استانداردهايي را براي نردبانهاي چوبي ساختمان سازي ارائه نموده است ، در حالي كه سازمان استاندارد جهاني ( ISO) استاندارد ISO-2860  را منتشر نموده كه مربوط به قرارگيري نردبانها در محيطي است كه ماشين آلات در حال حركت مي باشند.
رايج ترين مواد براي ساخت نردبان آلومينيم ، چوب، آهن و پلاستيك فشرده ميباشد. نردبانهاي چوبي نسبت به ساير نردبانها سريعتر خراب شده و كيفيتشان را از دست ميدهند. نردبانهاي چوبي نبايستي در شرايط نامساعد قرار گيرند . زيرا ممكن است رطوبت در آن نفوذ كرده و باعث تسريع پوسيدگي گردد. براي اين منظور بهتر است آنها بوسيله روغن جلا پوشانده شوند. نردبانهاي چوبي بايستي به منظور كشف شكستگيها ، ترك خوردگيها، لق شدن پله ها و شل شدن اتصالات فلزي بصورت دوره اي بازبيني شوند.
اگر چه نردبانهاي آلومينيمي طرفدار بيشتري داشته و بطور گسترده تري نسبت به نردبانهاي چوبي استفاده مي شوند ولي آنها بيشتر مستعد آسيب پذيري هستند. آنها الكتريسيته را به خوبي منتقل مي كنند. بنابراين در جاهايي كه تماس الكتريكي ممكن است اتفاق بيافتد نبايستي استفاده شود. اين نردبانها بايستي به منظور كشف فرورفتگي ها ، خميدگي و شل شدن پله ها بطور مرتب بازبيني شوند. اگر خميدگي و فرو رفتگي مشاهده شد بايستي توسط شخص ماهر تعمير شود و در صورت غير قابل تعمير بودن بايستي نردبان معدوم شود.
نردبانهايي كه داراي نرده هاي كناري پلاستيكي ( پلاستيك فشرده) هستند رايج بوده و معمولا با پله هاي آلومينيمي استفاده ميشوند. آنها الكتريسيته را منتقل نمي كنند و در برابر زنگ زدگي و خوردگي مقاوم هستند.وزن كم و تنوع رنگ دارند. ولي گران بوده و به گرما حساس هستندو نبايستي با دماي بالاي 3/93 درجه تماس داشته باشند .
نردبانهاي آهني بدليل وزن زيادشان ، معمولا بعنوان نردبانهاي قابل حمل استفاده نمي شوند و اغلب براي سازه هاي دايم بصورت ثابت نسب ميشوند.
                                    
انواع نردبان: 
نردبانهاي قابل حمل: همه نردبانهاي پرتابل بايستي داراي پايه هاي غير لغزنده بوده و يا طوري قرار گيرند كه پايه هايشان ليز نخورد. نردبانهاي پرتابل در 3 درجه موجود مي باشند:
درجه 1 براي كارهاي سنگين- درجه 2 براي كارهاي متوسط – درجه 3 براي كارهاي سبك
به منظور انجام كارهاي ساخت و ساز ، بسيار تاكيد شده است كه فقط نردبانهاي داراي برچسب استاندارد CSA انتخاب و استفاده شود. آنها ممكنه تا حدودي گرانتر باشند ولي اين اطمينان را به شخص ميدهد كه نردبان با كيفيت بالا و زير نظر كارشناس توليد شده است. براي كارهاي ساختماني ، نردبان درجه 1           ( مخصوص كارهاي سنگين ) توصيه ميشود. نردبانهاي درجه 2 براي كارهايي كه بدان منظور توليد شده اند بايستي در نظر گرفته شوند و نه براي كارهاي سختتر .علاوه بر استانداردهاي ذكر شده توجه به قفل نردبانها در حالت باز و در حين استفاده بسيار مهم مي باشد.
نردبانهاي ثابت: نردبانهاي آهني براي سازه هايي مثل دودكش ها و سيلوها بطور ثابت نسب مي شوند. ولي توسط كارگران در حين ساختمان سازي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
در صورت استفاده از نردبانهاي ثابت عمودي در حالي كه خطر سقوط در ارتفاع بيش از 3 متر وجود دارد ، استفاده از كمربند ايمني و طناب نجات و وسايل قفل كننده توسط كارگران الزامي ميباشد. اين نردبانها بايستي داراي حفاظ قفسه اي بوده كه از ارتفاع حداكثر 2/2 متر از پايه نردبان شروع  ميشود و تا ارتفاع 9/0 متر بالاتر از محل كار ادامه مي يابد. براي مسافت هاي بيش از 9 متر بايستي سكوي استراحت در نظر گرفته شود.
نردبانهاي ويژه: اين نردبانها بايستي طبق دستورالعمل توليد كننده و فقط براي كاربردهاي خاص استفاده شود.
نردبانهاي چوبي براي كارهاي ساختمان سازي: براي ساخت اين نردبانها چوب بايستي صاف بوده و فاقد گره ، لبه تيز ، تراشه و شكستگي باشد. اين نردبانها بايستي در جاپاي سفت و محكم قرار داده شده و بصورت مطمئني بسته شوند. يك نردبان چوبي نبايستي تحت فشار باشد و با مواد تيره و كدر پوشيده نشود. يك نردبان چوبي نبايستي بيش از 9 متر باشد. نردبانهاي چوبي نيز سنگين بوده و در مواقعي كه قابل حمل بودن نردبان اهميت دارد ، توصيه نمي شود. آنها بسرعت كيفيتشان را از دست مي دهند و هر روز بايستي بازبيني شوند و در صورت معيوب بودن ، تعمير ويا از سيستم خارج شوند
                                      
نظارت و استفاده از نردبانها: 
كار ناظر: حوادث نردبان ميتواند بصورت چشم گيري كاهش يابد بوسيله كنترل محيطهاي كاري و بهبود مديريت كه اين مسئله محتاج اين است كه پرسنل ناظر:
به كارگران نحوه حفاظت و استفاده صحيح از نردبانهارا آموزش دهند.
وسايل صعود براي يك كار خاص در ارتفاع را ارزيابي كنند.
بهترين وسيله را براي دستيابي به محل كار در ارتفاع را انتخاب نمايند.
نردبانهاي پرتابل ذاتا خطرناك بوده و فقط بايستي در جاهايي كه استفاده از پلكان ، داربست، بالابرها يا شيبراهه ها عملي نيست استفاده شوند. نردبانها نبايستي توسط كارگران زيادي مورد استفاده قرار گيرد. توجه عميق به كارايي نردبان معمولا مشخص ميكند كه در جايي كه تعداد زيادي كارگر بطور متعدد از نردبان استفاده ميكنند استفاده از پلكانها يا حتي بالابرها مناسب تر ميباشد.
در تعيين بهترين نوع وسايل براي دستيابي به ارتفاع كار ، مقدار مواد حمل شده، زماني كه كارگر بر روي وسيله صرف ميكند، شرايط آب و هوا و شرايط سطح كار در ارتفاع بايستي از سوي مديريت مورد توجه قرار گيرد.
در مواردي كه استفاده از ساير وسايل مثل داربست و بالابر عملي و ايمن تر ميباشد، نبايستي از نردبان استفاده كرد. اگر گزينه ديگري وجود ندارد ، ناظر بايستي مناسب بودن نردبان و شرايط استفاده از آن را تاييد نمايدو همچنين مطمئن شود كه پرسنل آموزش لازم را براي استفاده صحيح از نردبانها ديده اند.
 
استفاده صحيح از نردبانها :
بيش از %80 حوادث نردبان مربوط به استفاده نادرست تجهيزات مي باشد. ناظران بايستي نحوه كاربرد تجهيزات را كنترل نمايند. البته پرسنلي كه از اين تجهيزات استفاده مي كنند نيز بايد بايد آموزش لازم را فرا گيرند كه آموزش بايستي شامل موارد زير باشد :
چك كردن نردبان براي كشف نواقص در شروع شيفت كاري ، بعد از استفاده توسط پرسنل ديگرو بعد از بعد از يك مدت طولاني كه استفاده نشده باشند.
نواحي اطراف پايه نردبان و قسمت فوقاني نردبان بايستي تمييز و عاري از آشغال ، مواد و ساير موانع باشد.
پايه نردبان بايد در محيطي امن قرار گيرد و نردبان بايد داراي پايه هاي غير لغزنده باشد و يا اينكه يك تسمه فلزي يا چوبي را در زير پايه به زمين ميخكوب كنيد.
نردبان بايستي در يك سطح سفت و ثابت قرار گيرد. اگر سطح مربوطه نرم ، سست و غير هموار است بايستي يك زير ساز چوبي براي استفاده از نردبان در نظر گرفته شود.
قسمت فوقاني نردبان بايد بسته شود . اگر اين كار ممكن نيست از نردبانهاي ديگر استفاده شود و يا اينكه يك كارگر ديگر نردبان را از پايين بصورت محكم نگه دارد.
قسمت فوقاني پايه نردبان بايستي حداقل 914 ميليمتر بالاتر از سطح مورد نظر امتداد يابد. اين كار به اين علت است كه كارگر در حين پياده شدن يا سوار شدن به نردبان بتواند به راحتي نردبان را نگه دارد.
زاويه قرارگيري نردبانها بايستي طوري باشد كه فاصله افقي بين پايه نردبان تا محلي كه نردبان به آن تكيه داده است كمتر از يك چهارم ( % 25) يا بيشتر از يك سوم ( % 33 ) فاصله عمودي بين اين نقاط نباشد.
قبل از قرارگيري نردبانها ، محيط بايستي از لحاظ عدم وجود خطوط برق هوايي بررسي شود.نردبانهاي فلزي نبايستي در نزديكي خطوط برق مورد استفاده قرار گيرند. فقط پرسنل برقكار مجاز هستند تا با نردبانهاي غير رسانا ( غير فلزي ) در نزديكي خطوط برق كار كنند.
نردبانهاي پرتابل نبايستي بصورت افقي بعنوان داربست ، محل عبور يا كارهاي ديگر كه بدان منظور طراحي نشده اند ، مورد استفاده قرار گيرند.
هنگامي كه كار بايد بصورت ايستاده بر روي نردبان انجام شود ، طول نردبان بايد به اندازه اي باشد كه كارگر بر روي ارتفاعي به اندازه يك پله يا بيشتر از بالاي نردبان بايستد.
نردبانهاي كوتاه  نبايستي هرگز براي ساختن نردبانهاي بلند به يكديگر بسته شوند. در اين صورت پايه هاي كنار نمي توانند فشار اضافي را تحمل كنند.
نردبانها نبايستي بعنوان شمعك ( پشت بند ) ، يا وسيله اي كه چيزي را بر روي آن سر دهند و يا بعنوان مهار استفاده شوند.
نردبانها نبايد در راهروي عبوري ، درگاه ، راه ورودي و يا ساير موقعيت هاي مشابه كه امكان ضربه خوردن و جابجايي ناخواسته وجود دارد قرار گيرند.
در حين استفاده فقط يك شخص مجاز به ايستادن بر روي نردبان مي باشد و در مورد نردبانهاي 2 طرفه بيش از 2 نفر مجاز به اين كار نمي باشند و آن هم بصورتي كه هر كدام در يك سمت جداگانه باشند.
نردبانها نبايستي بر روي يا در كنار سطوح قابل حركت يا قابل انعطاف قرار داده شوند.
همواره در حين بالا و پايين رفتن از نردبان رو به نردبان بايستيد.
در حين بالا وپايين رفتن از نردبان  بايستي 3 قسمت از بدن با نردبان در تماس باشد. كه اين سه قسمت شامل 2 دست و 1 پا ويا 2 پا و 1 دست ميباشد. اين نكته بويژه در هنگام سوار شدن يا پياده شدن از نردبان در ارتفاع  بسيار حائز اهميت مي باشد.
در هنگام كار با نردبان مركز ثقل بدن بايد در بين پايه هاي كناري باشد. مركز ثقل يك شخص تقريبا در مركز بدن ودر ارتفاع كمربند ميباشد. هنگامي كه شما دستتان را به سمتي دراز مي كنيد بويژه اگر چيزي در دستتان باشد، مركز ثقل بدن شما تغيير كرده و موقعيت شما و ثبات نردبان در شرايط خطرناكي قرار ميگيرد.
تا حد ممكن از بالا و پايين رفتن از نردبان وقتي چيزي در دستتان است ، خودداري كنيد. ابزار و وسايل مي توانند در يك جعبه و بوسيله يك طناب بالا و پايين برده شوند.
كارگران بايد آموزش ببينند در خصوص اينكه پوتين هايشان را از آلوده شدن به گل ، برف ، گريس و ساير مواد لغزنده حفظ كنند ، اگر آنها از نردبان استفاده مي كنند.
نردبان بايستي حداقل با يك دست نگه داشته شود . اگر اين عمل بخاطر ماهيت كار امكان پذير نيست بخصوص اگر كار در ارتفاع بيش از 3 متر انجام مي شود ، بستن كمربند ايمني و طناب محافظتي قبل از شروع كار الزامي مي باشد.
هرگز طوري قرار نگيريد كه يك پايتان بر روي نردبان و پاي ديگرتان بر روي اشياي ديگر باشد.
اشخاصي كه بطور مكرر از نردبان استفاده ميكنند ، بايستي كفش ايمني با كف و پاشنه غير لغزنده بپوشند.
هرگز نردبانها را در روي جعبه ، چهار چرخ ، ميز و ساير سطوح غير ثابت مستقر نكنيد.
تكيه گاه نردبان نبايستي پله هاي آن باشد و بايد حتما بر روي پايه هاي كناري تكيه كنند.
هنگام بلند كردن نردبانهاي سنگين و بدقواره ، حداقل 2 نفر ويا بيشتر بايد با هم همكاري كنند.
 
بازرسي و حفاظت از نردبان 
بازرسي قانون مند و نگهداري از نردبانها باعث افزايش عمر مفيد نردبانها و كاهش تعداد حوادث آنها ميشود.
نردبانهاي معيوب براي سرويس شدن بايستي اقدام شوند و هركدام براي تعمير يا اوراق شدن برچسب مربوطه را دارا باشند. هرگاه برچسب زده شد ، نردبان تا زمانيكه تعمير شود نبايستي استفاده گردد. برچسب بايد توسط شخصي كه نردبان را از رده خارج نموده و برچسب زده است برداشته شود. برچسب بايد با حروف درشت و خوانا وبا كلمات زير چاپ شود.
(( خطر – غير قابل استفاده )
ثبات و محكمي نردبانها ، اتصالات بين قسمتهاي ثابت و فلزآلات مربوط به اين اتصالات بايد مورد بررسي قرار گيرد. فرسودگي و زنگ زدگي  و خوردگي اتصالات و قسمتهاي فلزي بايد بازرسي شود. عملكرد
 پايه هاي غير لغزنده  و پايه هاي كار گذاشته شده بايد بررسي شود. ساير مواردي كه بايد بررسي شوندعبارتند از : فرورفتگي و خم شدگي نردبانهاي آلومينيمي ، جايگزيني پله هاي معيوب با لوله و ساير مواد نا مناسب ، ترك خوردگي ، شكستگي و پوسيدگي نردبانهاي چوبي  آلوده بودن پايه ها به گريس ، روغن و ساير مواد لغزنده ، مرطوب بودن محيط انبار و غيره
تقريبا %50 حوادث هنگامي رخ مي دهد كه كار با نردبان شروع شده است . بين
 % 40 – 30 حوادث مربوط به جاپاهاي نا مناسب مي باشد. بسياري از حوادث مربوط به شرايط جوي نا مناسب مي باشد بويژه در خصوص كساني كه در فضاي آزاد كار مي كنند مثل كارگران ، بناها ، طاقزنها و نجارها.
تعداد شگفت آوري از حوادث هنگامي اتفاق مي افتند كه كارگران بر روي اولين پله قدم مي گذارند. با اينكه ارتفاع كم است ولي باعث جراحاتي مثل رگ به رگ شدن ، كشيدگي ، شكستگي و كوفتگي مي شوند. ودر نهايت بسياري از حوادث در نتيجه استفاده از نردبانهاي نا ايمن و غير استاندارد ايجاد مي شوند.
 
منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/122