آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
راههايي براي مقابله با کمر درد

بدن انسان مانند دستگاهي استثنايي عمل مي كند كه بر اساس ميزان فشارها و وظايفي كه به آن وارد و تحميل مي كنيم ، خود را هماهنگ مي كند.
از جمله اين فشارها مي توان به راه رفتن و نشستن نامناسب، حركات و فعاليت هاي غيرعادي يا بي تحركي اشاره كرد كه مي توانند موجب بروز درد در بدن و ناتواني جسمي شوند 
حدود 80 درصد مردم آمريكا در مرحله اي از زندگي خود به كمردرد دچار مي شوند و سالانه 24 ميليارد دلار صرف درمان آن مي كنند. 


پژوهشگران اولين راه مقابله با كمردرد را اصلاح طرز راه رفتن و نشستن مي دانند.
دانستن روش صحيح بلند كردن اشيا و حمل انها از موارد ديگر است.
راه رفتن در مسيرهاي مسطح تا جاي ممكن به جاي سراشيبي و سربالايي نيز در اين مورد سودمند است.
تقويت عضلات كمر با تمرينات جسمي نيز مهم است كه انجام دادن حركات كششي در ناحيه كمر و همچنين شانه ها و پاها توصيه مي شود
راه رفتن و انجام دادن حركات تمريني سبك در آب نيز در بهبود كمردرد موثرند.
كارشناسان توصيه مي كنند هر فردي بعد از 15 تا 30 دقيقه نشستن از جايش بلند شود و حركت كند.
پژوهشگران ترك سيگار و تلاش براي كاهش وزن اضافي را نيز از راههاي درمان كمردرد مي دانند.
پژوهشگران دريافتند مي توان با راههاي ساده با كمردرد مقابله كرد.
به گزارش شبكه خبر، بدن انسان مانند دستگاهي استثنايي عمل مي كند كه بر اساس ميزان فشارها و وظايفي كه به آن وارد و تحميل مي كنيم ، خود را هماهنگ مي كند.
از جمله اين فشارها مي توان به راه رفتن و نشستن نامناسب، حركات و فعاليت هاي غيرعادي يا بي تحركي اشاره كرد
كه مي توانند موجب بروز درد در بدن و ناتواني جسمي شوند.حدود 80 درصد مردم آمريكا در مرحله اي از زندگي خود به كمردرد دچار مي شوند و سالانه 24 ميليارد دلار صرف درمان آن مي كنند.
پژوهشگران اولين راه مقابله با كمردرد را اصلاح طرز راه رفتن و نشستن مي دانند.
دانستن روش صحيح بلند كردن اشيا و حمل انها از موارد ديگر است.
راه رفتن در مسيرهاي مسطح تا جاي ممكن به جاي سراشيبي و سربالايي نيز در اين مورد سودمند است.
تقويت عضلات كمر با تمرينات جسمي نيز مهم است كه انجام دادن حركات كششي در ناحيه كمر و همچنين شانه ها و پاها توصيه مي شود.
راه رفتن و انجام دادن حركات تمريني سبك در آب نيز در بهبود كمردرد موثرند.
كارشناسان توصيه مي كنند هر فردي بعد از 15 تا 30 دقيقه نشستن از جايش بلند شود و حركت كند.
پژوهشگران ترك سيگار و تلاش براي كاهش وزن اضافي را نيز از راههاي درمان كمردرد مي دانند.
 
منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/83