آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
طرح کاهش وکنترل سيليکوزيس

بيماري سيليکوزيس يکي از قديميترين بيماريهاي ريوي شغلي است که هنوز با وجود افزايش فن آوريهاي جديد در عرصه توليد و صنعت ساليانه هزاران نفر را در سراسر جهان به کام مرگ مي کشد.
بر طبق آمار ارائه شده در امريکا بيش از يک ميليون کارگر در معرض تماس با گرد و غبار سيليس کريستالي هستند که از اين تعداد 100000 نفر کارگر در مشاغل haigh riskمانند سند بلاست مشغول به کار مي باشند و به طور متوسط ساليانه 250 نفراز انها به علت سيليکوزيس جان خود را از دست مي دهند.
اين در حالي است که 100% موارد سيليکوزيس قابل پيشگيري اند.
در اين راستا  از سال 1995 دو سازمانWHO و ILO به اتفاق برنامه حذف سيليکوزيس را به عنوان يک برنامه بين المللي طراحي و پيشنهاد کردند که هدف از آن کاهش و حذف موارد  بيماري سيليکوزيس  مي باشد. در ايران متاسفانه آمار دقيقي از شاغلين در مواجهه با سيليس و موارد بروز و شيوع اين بيماري وجود ندارد.
به همين دليل از سال 1383 به منظور شناسايي ،کنترل و کاهش موارد بيماري سيليکوزيس طرح کاهش وکنترل   سيليکوزيس به عنوان يکي از برنامه هاي اجرايي مرکز سلامت محيط و کار در دستور کار اين مرکز قرار گرفت و از سال86 در کليه دانشگاههاي علوم پزشکي به عنوان يکي از طرح هاي اجرايي واحدهاي بهداشت حرفه اي در سطح شهرستان به اجرا در مي آيد.
 
سيليکوزيس چيست ؟
سيليکوزيس يکي از قديميترين و شايعترين پنوموکونيوز هاي شغلي و غير قابل درمان است که در اثر استنشاق ذرات گرد و غبار حاوي کريستالهاي آزاد سيليس، ايجاد مي شود. سيليس فراوانترين ماده موجود در پوسته زمين است که به طور وسيع در شن و گرانيت و سنگهاي معدني يافت مي شود.
در طول عملياتي که سنگ و شن و بتون و بعضي از سنگهاي معدني شکسته و خرد مي شوند  گرد و غبار سيليس آزاد مي شود . کار در معادن رو باز و زير زميني، سنگ بري و سنگ تراشي  و عمليات ساختماني و راه سازي، توليد سيمان و کاشي و سراميک ،تونل سازي ، ريخته گري ، توليد شيشه ، رنگ و سفالگري ، توليد ظروف سفالي و عمليات شن زني  sand blasting 0از مشاغل مهمي هستند که در آنها شاغلين در  مواجهه با سيليس کريستالي قرار دارند. ساير بيماريهاي ناشي از مواجهه با سيليس عبارتند از برونشيت مزمن ،آمفيزم ،TB ، نفروپاتي و سرطان ريه.
با توجه به ميزان و طول مدت مواجهه با سيليس انواع مختلفي از سيليکوز ممکن است ايجاد شود که عبارتند از :
-  سيليکوزساده (کلاسيک )
– سيليکوز تسريع شده وسيليکوز حاد
 
منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/143