آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
سيليکوزيس (سنگبري و سنگ تراشي)

ابري که در هنگام برش و يا تراشيدن سنگ يا بتون توسط کارگر به وجود مي آيد مي تواند مضر و کشنده باشد. اين غبارها حاوي سيليس هستند و بعضي از بلورهاي سيليس به فرم کوارتز هستند.شن يا ماسه معمولي تقريبا 100درصد کوارتز است.ذرات ريزي که در برش يا تراشيدن سنگ توليد مي شود مي تواند به قسمتهاي عمقي ريه برسد. بيشتر بتونها و محصولات سنگتراشي حاوي مقدار زيادي ماسه هستند وقتي که اين گرد و غبار تنفس شوند ، بر روي ريه ها اثر گذاشته و باعث بيماري علاج ناپذير غيرقابل برگشت و از کاراندازنده اي به نام سيليکوزيس مي شود
اما نکته اميدوار کننده اين است که سيليکوزيس 100 درصد قابل پيشگيري است و شما مي توانيد با مواد حاوي سيليس کار کنيد بدون اينکه تماسي با آن داشته باشيد.
 
 

 

انواع سيليکوزيس :

سيليکوزيس حاد : بعد از يک هفته يا يک ماه تماس با مقادير بالاي بلورهاي سيليس رخ مي دهد و مرگ ميتواند در ماه هاي بعدي به وقوع بپيوندد

سيليکوزيس تحت حاد :از تماس با مقادير زياد سيليس ناشي ميشود و بعد از 10سال پس از تماس رخ ميدهد.

سيليکوزيس مزمن : معمولا بعد از بيش از 10سال تماس با مقادير کم بلورهاي سيليس بوجود مي آيد که اين مورد معمولترين نوع سيليکوزيس است

علايم سيليکوزيس شامل تنگي نفس ،سرفه شديد ،خس خس سينه و احساس فشار در سينه مي باشد ،تنفس بلورهاي سيليس همچنين مي تواند باعث بيماريهاي ديگر مانند سل ، بيماري کليه و سرطان ريه شود. علايم همچنين شامل تب ، کاهش وزن و عرق زياد مي باشد اين علايم در صورت ادامه و پيشرفت ميتوانند باعث مرگ شوند.

کليد پيشگيري از بيماري سيليکوزيس دور نگه داشتن گرد و غبار سيليس از ريه ها و جلوگيري از نفوذ آنها به راههاي تنفسي مي باشد کنترل گرد و غبار مي تواند با استفاده از مرطوب کردن گرد وغبار قبل از آزاد شدن آنها به هوا باشد

کارگران وکارفرمايان بايد روشهاي زير را براي کنترل گرد وغبار بلورهاي قابل استنشاق سيليس انجام دهند

Ø تشخيص زمان توليد گرد وغبار سيليس و برنامه ريزي براي حذف يا کنترل غبار در منبع

Ø آماده کردن کارگر با تمرينهايي شامل اطلاعاتي درباره اثرات سلامتي ، تمرين روش صحيح انجام کار و استفاده از وسايل حفاظتي

Ø استفاده از کنترلهاي مهندسي شامل تهويه موضعي (جمع کننده هاي گرد وغبار) يا روشهاي مرطوب سازي براي پيشگيري از آزاد شدن گرد وغبار به هوا و نگهداري روتين سيستمهاي کنترل گرد وغبار براي بهينه کار کردن آنها

Ø پاک کردن مواد ويا تجهيزات بايد به گونه اي باشد که باعث رها سازي ذرات به هوا نشود گرد وغبار بايد به وسيله تميز کننده هاي مرطوب يا شلنگهاي آب انجام شود وهرگز از هواي فشرده استفاده نشود و به جاي جارو کردن خشک از روش جارو کردن تر استفاده شود

Ø به حداقل رساندن تماس کارگران در معرض مواجهه با تمرينهاي مناسب کاري از جمله نشانه گذاري و مشخص کردن حدود نواحي توليد گرد وغبار

Ø پوشيدن لباسهاي حفاظتي يکبار مصرف و يا قابل شستشو در محيط کار

Ø در صورت امکان دوش گرفتن وپوشيدن لباسهاي تميز قبل از ترک محيط کار براي پيشگيري از آلودگي ماشين ،خانه و ديگر مکانها

گرد وغبار حاوي سيليس ميتواند هنگام برش و يا تراشيدن مواد ساختماني معمول آشپزخانه با حمام وديگر مکان ها توليد شود گرانيت ميتواند حاوي بيش از 70 درصد سيليس باشد

Ø پايش هوا براي اندازه گيري تماس کارگر و اطمينان از اينکه روشهاي کنترلي ،حفاظت کافي را براي کارگر فراهم مي کند

Ø فراهم ساختن آزمايشات پزشکي ساليانه براي کارگراني که ممکن است با بلورهاي قابل استنشاق سيليس تماس داشته باشند

Ø استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب (تنها در مواقعي که روشهاي کنترل مهندسي نتوانند تماس با سيليس را زير حد تماس توصيه شده NIOSH RELنگه دارند بايد از رسپيراتورها استفاده شود )

Ø پايش هوا براي اندازه گيري تماس کارگر و اطمينان از اينکه روشهاي کنترلي ،حفاظت کافي را براي کارگر فراهم مي کند

Ø فراهم ساختن آزمايشات پزشکي ساليانه براي کارگراني که ممکن است با بلورهاي قابل استنشاق سيليس تماس داشته باشند

Ø استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب (تنها در مواقعي که روشهاي کنترل مهندسي نتوانند تماس با سيليس را زير حد تماس توصيه شده NIOSH RELنگه دارند بايد از رسپيراتورها استفاده شود )

درمواقعي که بايد از رسپيراتورها استفاده شود، کارفرمايان بايد يک برنامه جامع حفاظت تنفسي مطابق با استاندارد حفاظت تنفسي OSHA و راهنماي NIOSHتدوين کنند:

Ø تمرين منظم چگونگي استفاده از وسايل حفاظت فردي توسط افراد

Ø پايش محيطي دوره اي

Ø انتخاب رسپيراتورهاي مورد تاييد NIOSH

Ø ارزيابي پزشکي توانايي انجام کار توسط کارگر در هنگام پوشيدن رسپيراتور

Ø آزمايش تناسب رسپيراتور

Ø نگهداري، بازرسي، تميز کردن،باز بيني و انبار کردن صحيح وسايل حفاظت تنفسي

Ø روشهايي براي ارزيابي منظم کارايي برنامه ها


 NIOSHبراي غلظتهاي مختلف بلورهاي سيليس موارد زير را توصيه مي کند :

Ø بيش از 5/0ميليگرم بر متر مکعب ؛ ماسکهاي تنفسي نيمه با حد اقل فيلترهايN-95

Ø بيش از 25/1ميليگرم بر متر مکعب ؛رسپيراتورهاي تصفيه کننده هواي قوي با حداقل فيلترهاي N-95

Ø بيش از 5/2ميليگرم بر متر مکعب ؛رسپيراتورهاي فراهم کننده هوا با فشار مثبت

Ø استفاده از سيستمهاي جمع آوري گرد و غبار که براي بسياري از انواع تجهيزات توليد کننده گرد و غبار در دسترس مي باشد.

Ø استفاده از تهويه موضعي براي پيشگيري از آزاد شدن گرد و غبار به هوا

Ø عدم استفاده از تجهزات و وسايل در مواقعي که وسايل کنترل ذرات به خوبي کار نمي کنند.

Ø هنگامي که اجسامي مانند بتون، سراميک و... را برش يا تراش مي دهيد راه مورد اطمينان اين است که به همراه آنها ازآب استفاده کنيد تا ذرات در همانجا مهار شده و در هوا رها نشوند.به ياد داشته باشيد که گاهي اوقات حتي بعد از خاتمه برش و يا تراشيدن ، ذرات مي توانند در هوا باقي بمانند.

 

منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/144