آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
تجهيزات لازم براي حفاظت از دست و بازو

چه نوع تجهيزاتي براي حفاظت دست و بازوها لازم مي باشد ؟

براي بسياري از عمليات محيط کاري ? نصب حفاظ روي ماشين ها در نقطه عمليات کافي مي باشد . براي مثال نصب يک مانع که غير ممکن مي سازد نفراتي که دستشان را روي نقطه جائيکه ميز تيغه اره با چوب که احتمال بريدگي دارد تماس پيدا مي کند . براي ساير عمليات خطرات که شما قادر خواهيد بود آموزش دهيد روشهاي کاري که باعث حذف ريسکهاي براي دست و بازو است .
 آيا دستکش هاي حفاظتي موجود کدامند ؟ خير. دستکش هاي ساخته شده از انواع مواد که متناسب با خطرات محيط کار مي باشد عموما هر چند ممکن است به 4 گروه تقسيم شوند :
دستکش هاي براي کارهاي ساخته شده ساخته شده از ذرات فلز ? چرم و پارچه
 دستکش هاي فيبري و آستري از فيبر
 دستکش هاي شيميايي و مقاوم در برابر مايعات
 دستکش هاي عايق از جنس لاستيک
• دستکش هاي فلزي ? چرمي و پارچه اي دستکش هاي محکم ساخته شده از ذرات فلز ? چرم و پارچه دست را برابر بريدگي ها و سوختگي ها و گرما محافظت مي کند .
• دستکش هاي چرمي : دستکش هاي چرمي دستها را در مقابل جرقه ها ? گرماي متوسط ? ترک خوردن ? لبه پريدن و اشياء زبر محافظت مي کند . جوشکارها در مواقع ويژه به دستکش هاي چرمي با کيفيت بالا نياز دارند .
• دستکش هاي آلومينيومي اين دستکش ها معمولا براي جوشکارها ? کوره ها يا ريخته گري استفاده مي شود زيرا آنها در مقابل گرماي منعکس شده ايزوله هستند . دستکش هاي آلومينيومي نياز دارند يکسري مواد سيندتيگ در مقابل گرما و سرما براي حفاظت داشته باشند
دستکش هاي آراميد فيبري اين سري از دستکش هايي هستند که فرد را در مقابل گرما و سرما محافظت مي کند . بسياري از دستکش هاي ساخته شده از فيبر آراميد دستکش هايي هستند که در برابر بريدگي و سوزاندگي خوب عمل ميکنند . مواد ديگر : چندين سازنده دستکش ها ي با فيبرهاي ديگري که در برابر گرما و سرما مقاوم اند فراهم مي کنند . بعلاوه براي حفاظت در برابر دماي زياد ممکن است با مقداري اسيد تحمل آنها رابالا ببرند اين مواد در مقابل قليا ها و حلال ها مقاوم نيستند .
• دستکش با آستري از فيبريک اين دستکش از پنبه? نخ يا فيبري که حفاظت را بالا مي برد .
• دستکش هاي فيبريک اين دستکش ها مي تواند حفاظت را در مقابل لکه? نقره? خراشيدگي و ساييدگي ايجاد کنند .اين دستکش ها حفاظت کافي را فراهم نمي آورند . هر چند در برابر اجسام تيز يا مواد سنگين استفاده مي شود . اضافه کردن پوشش پلاستيکي به دستکش هاي فيبري دوامشان را بيشتر مي کند و حفاظت را براي فعاليتهاي مختلفي فراهم مي کند .
 
منبع : http://behdasht-herfei1388.blogfa.com/post-47.aspx