آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
نمونه اي از برنامه و اهداف HSE-MS

اهداف و برنامه هاي سيستم مديريت HSE

الف –  ايمني و پيشگيري:
 • ايجاد ساختارHSE منطبق با اصول و استانداردهاي HSE .
 • تهيه آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي HSE متناسب با نوع فعاليت .
 • تشكيل كميسيون و كارگروههاي HSE و پيشگيري در سطح مجموعه .
 • برگزاري دوره هاي آموزش HSE .
 • طرح ريزي و اجراي بازرسي هاي HSE از سطوح مختلف .
 • ايجاد و اشاعه فرهنگ HSE از طريق اطلاع رساني ، تهيه فيلم ، عكس ، پوستر و بروشور .
 • انجام آزمون هاي روان شناختي كاركنان براي تعيين نوع مشاغل و مسئوليت واگذاري امور به آنان .
 • تعامل و ايجاد ارتباطات منظم و مستمر با ساير سازمانها .
 
ب – مديريت HSE-MS:
 • مسئوليت پاسخگويي .
 • تدوين راهبردها و ايجاد وضعيت مطلوب HSE توسط مسئولين ذيربط :
- تهيه و تدوين خط مشي HSE در پيشگيري از حوادث در برنامه هاي كوتاه ، ميان و بلند مدت پروژه ها .
- تعيين سهم بودجه و تجهيزات مورد نياز PPE براي حفاظت پرسنل .
- برگزاري آموزش هاي عرضي ، گردهمايي و مسابقات مرتبط .
- بكارگيري نيروي متخصص HSE و كارآمد و دلسوز .
- ارائه سيستم هاي ايمن كار قبل از شروع بكار جديد .
- ارزيابي ، نظارت و كنترل سطح HSE محيط كارگاه .
- تشويق و تنبيه مسئولين HSE .
- اخذ آمار و اطلاعات از وضعيت ايمني .
ج- حوادث :
 • تهيه دستورالعمل ارسال اخبار به سلسله مراتب .
 • بانك اطلاعات حوادث .
 • اقدامات و تمهيدات لازم براي برنامه ريزي و آموزش و تربيت كارشناسان HSE
 • بررسي حوادث با تعيين خط مشي و تهيه دستورالعمل ها .
 • تشكيل كميسيون تحليل و تعيين خسارات حوادث و برخورد مقتضي با فرد يا افراد خاطي.
 • آمارگيري فصلي و ساليانه و تجزيه و تحليل آن در جهت كنترل و كاهش حوادث احتمالي مشابه در آينده .
 • تبادل اطلاعات در خصوص عوامل اصلي و فرعي وقوع حوادث .
 • همفكري و تشريك مساعي كارشناسان ايمني با يكديگر در خصوص تبادل اطلاعات حوادث و راهكارهاي پيشگيرانه از وقوع حوادث .
 • تهيه خبرنامه به منظور اطلاع رساني و آگاهي و عبرت ديگران .

منبع : http://mtlatifi.blogfa.com/cat-5.aspx