آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
تحليلي بر سيستم هاي اعلام حريق هوشمند

سيستم‌هاي متعارف و آدرس پذير علي رغم تمايز در نحوه هم‌بندي و سطح فناوري به کار گرفته شده در آنها،‌ در يک اصل مشترک هستند و آن نحوه عملکرد رله گونه آشکار سازها است، در حالي که در سيستم هوشمند که آنرا سيستم آدرس پذير آنالوگ نيز مي‌خوانند، اساس عملکرد بر پايه استفاده از ريز پردازنده در آشکارسازها و تابلوي کنترل مرکزي و راهبري نرم افزاري پي‌ريزي شده است. در سيستم‌هاي هوشمند، آشکار سازها همواره فعال و به طور پيوسته پاسخگوي سيگنال‌هاي ارسالي از سوي تابلوي کنترل مرکزي هستند و مانند سيستم‌هاي آدرس پذير و متعارف تنها در دو وضعيت هشدار يا عدم هشدار قرار ندارند. بنابراين در اينگونه سيستم‌ها، آشکار ساز ها نقش حسگرهايي را بازي مي‌کنند که داده‌ها را به عنوان سيگنال‌هاي ورودي در اختيار ريز پردازنده تابلوي کنترل مرکزي قرار مي‌دهند. هم بندي سيستم‌هاي هوشمند نيز مانند سيستم‌هاي آدرس پذير به صورت حلقوي است و مي‌توان با هر حلقه ده هزار متر مربع را فارغ از تعداد آشکار سازها تحت پوشش قرار داد.آشکار سازهاي سيستم هوشمند خود داراي ريز پردازنده هستند و حساسيت آنها در مقابل اثرات آتش از طريق تابلوي کنترل مرکزي قابل تنظيم است. در اين سيستم، آشکارسازها با پايش پيوسته شرايط محيطي از نظر دود و گرما، اطلاعات را در اختيار تابلوي کنترل مرکزي قرار مي‌دهند و تابلو نيز براساس تنظيم‌هاي از پيش تعيين شده نرم افزاري واکنش مناسب را نشان مي‌دهد در اين سيستم، آشکارسازها بيش از آنکه در خور اين نام باشند نوعي حسگر محسوب مي‌شوند که وظيفه تشخيص را بعهده ندارند بلکه مقادير را به طور مستمر در اختيار تابلوي کنترل مرکزي قرار مي‌دهند و اين تابلوي مرکزي است که با مقايسه مقادير ارسالي با مقادير مرجع ذخيره شده، وضعيت عادي يا غير عادي را تشخيص مي‌دهد. در اين سيستم نشاني هر يک از تجهيزات آشکارساز در حافظه تابلوي کنترل مرکزي ذخيره مي‌شود و به طور ثابت سيگنال بازخواست کننده‌اي به منظور تعيين وضعيت کلي سيستم از سوي تابلوي مرکزي به هر يک از تجهيزات فرستاده مي‌شود و به اين طريق سيستم در هر هر 5 تا 10 ثانيه يک بار به طور کامل وارسي مي‌شود. 

پشتيباني نرم افزاري اين امکان را به سيستم مي‌دهد تا بتوان يک يا چند آشکار ساز را ابتدا به صورت مجازي و سپس به طور واقعي از مدار حذف نمود. ارتباط اجزاي مختلف سيستم آدرس پذير آنالوگ بر اساس رد و بدل شدن اطلاعات و بر پايه پروتکل‌هاي خاصي صورت مي‌گيرد در بين سازندگان تجهيزات اعلام حريق، گروهي داراي پروتکل بازهستند و گروهي ديگر توليد کننده تجهيزاتي با پروتکل بسته هستند. تجهيزات با پروتکل باز معمولا با توليدات ساير کارخانجات هم ساز و همخوان هستند و قابليت به کارگيري آنها در يک سيستم فراهم است. اما تجهيزات با پروتکل بسته داراي ساختار ارتباطي خاصي هستند که امکان به کارگيري آنها را در کنار ساير محصولات سلب مي‌سازد. 


1 .
Open protocols

2 . Close protocols

در مجموع مزاياي سيستم هوشمند يا آنالوگ آدرس پذير را مي‌توان به شرح زير خلاصه نمود:

انتخاب حساسيت منحصر به فرد براي هر حسگر ¨ پايش فعال و مستمر حساسيت و آزمودن حسگرها¨ جبران تغييرات محيطي و با تاثير آن بر حساسيت حسگرها¨ عملکرد هشدار چند مرحله‌اي در قالب پيش هشدار و هشدار اصلي ¨ خود عيب يابي ¨ تقريباً بدون هشدار خطا (وقتي آشکارساز در آستانه اعلام هشدار قرار مي‌گيرد. يک پيش هشدار صادر شده و تابلوي کنترل مرکزي مي‌تواند صحت آن را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد)¨ امکان اتصال 127 وسيله سيستم در يک حلقه ¨ قابليت اتصال سيستم به ساير سيستم‌هاي امنيتي و حفاظتي ساختمان از طريق هماهنگي نرم افزاري¨ امکان حذف مجازي حسگر ¨ واکنش سريع ¨ کاهش هزينه‌هاي نگهداري،‌بهره‌برداري و توسعه احتمالي ¨ دو يا چند تابلوي کنترل مي‌تواند به يک تابلوي کنترل مرکزي متصل گردند و تشکيل شبکه دهند.¨ امکان برنامه‌ريزي از طريق صفحه کليد ¨ امکان اتصال به رايانه و کنترل نرم افزاري¨ امکان چاپ نمودن گزارش‌هاي عملکردي سيستم شامل هشدارها، عيوب، تنظيم‌ها و اطلاعات مربوطه به نگهداري و راهبري سيستم¨ امکان برنامه‌ريزي مجزا براي اوقات شب يا روز ¨ امکان استفاده از بردهاي ميانجي براي ارتباط با سيستم‌هاي بدون سيم و همچنين سيستم متعارف ¨ امکان پشتيباني 4 حلقه و ذخيره سازي 500 آدرس ¨ در سيستم هوشمند بهتر است موارد زير مورد توجه قرار گيرد.¨ حداکثر طول هر حلقه از 2 کيلومتر تجاوز نکند.¨ هر حلقه بيش از 120 آدرس نداشته باشد تا با افزايش انعطاف پذيري سيستم، امکان توسعه سيستم و افزايش تجهيزات وجود داشته باشد.¨ در هر حلقه حداکثر 20 مجزا کننده اتصال کوتاه در نظر گرفته شود.¨ در هر حلقه حداکثر 25 تکرار کننده در نظر گرفته شود¨ محدوده مقرر براي پوشش هر حلقه مانند سيستم آدرس پذير 10000 متر مربع است.¨ حداکثر طول خط انشعابي از هر حلقه 100 متر باشد.¨ حداقل اندازه سيم در سيستم mm215 باشد¨ خط انشعابي از هر حلقه تنها مي تواند يک منطقه را پوشش دهد و آشکار سازهاي خط انشعابي را از هر حلقه نبايد از 20 عدد تجاوز کند .

 

منبع : http://hsebrahimi.blogfa.com/87073.aspx