آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
سيستم هاي اطفاي حريق آشپزخانه

با تغيير يافتن شيوه هاي آشپزي ، مطمئناً سيستم هاي خاموش کننده کنوني که در بخش هاي آشپزخانه رستورانها نصب مي شوند ، نمي توانند محافظت کافي و رضايت بخشي از حريق را تامين کنند . همچنين سيستم هاي جديد خاموش کننده حريق اگر براساس تست هاي استاندارد متداول ساخته و نصب نشده باشند ، ممکن است صلاحيت کافي را نداشته باشند . به منظور افزايش سطح ايمني در زندگي ، توزيع کنندگان تجهيزات حريق ، صاحبان رستوران ، نمايندگان شرکت هاي بيمه و مأمورين اجراي قانون بايد براي اصلاح اين وضعيت با يکديگر همکاري کنند . 
لابراتوار بيمه کنندگان (UL    ) ، تست هاي استاندارد جديدي براي حريق به منظور توسعه حفاظت در برابر حريق در بخش هاي آشپزخانه رستورانها ، اتخاذ کرده اند . اين استانداردها راه حل هايي است که انجمن ملي توزيع کنندگان تجهيزات حريق به منظور توسعه حفاظت در برابر حريق پيشنهاد کرده اند .  
دو نوع متفاوت از خاموش کننده هاي آتش (خاموش کننده هاي خشک و خاموش کننده هاي تر) را براي اطفاء حريق هايي که در آشپزخانه رخ مي دهد ، مورد تست قرار داده اند . بدين منظور از تست سوختن روغن استفاده کرده اند و به وسيله هر يک از اين دو نوع خاموش کننده ، حريق را اطفاء کرده اند . در زير معايب خاموش کننده هاي خشک و مزاياي خاموش کننده هاي تر ذکر شده است :
 
1

 
تست سوختن روغن  
چندين پوند از پودرهاي گرد مانند از سر لوله اي با فشار بالا فشانده مي شود .   
پودر آتش را خاموش مي کند اما در سرتاسر آشپزخانه و حتي داخل بخش نهارخوري پراکنده مي شود .
همه چيز کثيف مي شود . غذاها آلوده مي شوند . نظافت مي تواند 2 تا 3 روز به طول بيانجامد . اين خارج از حرفه شماست .
2
تست سوختن روغن
جريان محلول شيميايي فقط در جايي که نياز است متمرکز مي شود .
آتش خفه مي شود ، روغن سوخته شده به صابوني کف آلود تبديل مي شود .
صابون کف آلود ما را محدود به خالي کردن يک قسمت کوچک از آشپزخانه مي کند . پاک کردن آن آسان است .
با توجه به دو تست ارائه شده , بهترين خاموش کننده براي حريق هاي آشپزخانه ، استفاده از محلول   شيميايي تر مي باشد که به صورت متمرکز عمل کرده و از آلوده شدن محيط آشپزخانه و غذاها نيز جلوگيري مي کند.
 
خانم مهندس ماپار
منبع : http://www.abasian.blogfa.com/cat-9.aspx