آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ماشين سنگ زني و دستورات ايمني مربوط به آن

سنگ زني فرآيند برداشتن مواد توسط ذرات ساينده است که به شکل چرخ گردان به يکديگر متصل شده اند . هنگامي که ذرات ساينده در حال حرکت ، با قطعه کار تماس پيدا مي کنند ، مانند يک ابزار برش بسيار کوچک عمل مي کنند . هر ذره براده بسيار کوچکي را از سطح قطعه کار برش مي دهد . اين يک اشتباه معمول است که معتقدند چرخ هاي ساينده سنگ زني ، مواد را توسط عمل مالش بر مي دارد . در حقيقت ، سنگ زني فرايندي شبيه به عمل برش در چرخش مته ، فرز و ماشين تراش است .
ماشين سنگ زني ، چرخ ساينده سنگ زني را مي چرخاند و آن را محکم نگه مي دارد و معمولا قطعه کار را در جاي مناسبي نسبت به چرخ قرار مي دهد و نگه مي دارد . ماشين سنگ زني براي سطوح ناصاف و پرداخت ، سطوح مخروطي و استوانه اي ، سوراخ کردن يا پرداخت داخلي استوانه ها ، شکل دادن يا تيز کردن ابزارهاي برش ، حذف برامدگي هاي ناصاف يا موانع و از بين انها، پوليش و صيقل دادن سطوح به کار مي رود .
دستورات ايمني:
ماشين هاي سنگ زني روزانه در کارگاههاي ماشين کاري استفاده مي شوند . براي پيشگيري از آسيب ها و جراحات ، احتياط هاي ايمني زير را دنبال کنيد :
1.    براي کار با تمامي ماشين هاي سنگ زني از گاگل استفاده کنيد .
2.    قبل از نصب سنگ سنباده ، عدم وجود ترک روي سنگ را چک کنيد .
3.    هيچگاه دستگاه را در سرعت هاي بالاتر از حد مجاز به کار نبريد .
4.    زماني که دستگاه کار مي کند ، قطعه کار يا وسيله گيرنده ان را تنظيم نکنيد .
5.    از عمق برش مجاز براي چرخ سنباده تجاوز نکنيد .
6.    قبل از خاموش کردن دستگاه ، قطعه کار را از دستگاه دور کنيد .
7.    از حفاظ هاي مناسب براي هر نوع دستگاه استفاده کنيد .
8.    در ماشين هاي سنگ زني روميزي ، فاصله تکيه گاه را  1/8 تا1/16  اينچ تنظيم کنيد .

مهسا ماپار (مهندس صنايع_ايمني صنعتي)
http://www.abasian.blogfa.com/cat-6.aspx:منبع