آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
کفش هاي ايمني ( حفاظت از پا و ساق)

کارکناني که در معرض آسيب هاي ناشي از نفوذ و غلتيدن اشياء يا نفوذ و خرد شدن مواد هستند بايد از پوشش هاي حفاظتي پا استفاده نمايند . کارگراني که در حين کار در تماس با مواد داغ و مواد سمي و خورنده مي باشند بايد براي پوشاندن بخش هاي در معرض بدن ، همچون ساق ها و پاها از لوازم حفاظتي استفاده نمايند . در صورتيکه پاهاي يک کارگر در معرض تماس با مخاطرات الکتريکي باشد ، وي بايد از پوششهائي که در برابر الکتريسيته نارسانا باشد ، بهره بگيرد. وبرعکس در صورت تماس محيطي با الکتريسيته ساکن ممکن است استفاده از حفاظ هاي رسانا براي او ضروري باشد .

مثالهائي از موقعيت هائي که در آن کارگر بايد از پوشش هاي حفاظتي ساق و پا استفاده نمايد عبارتند از:
زمانيکه اشياء سنگين همچون بشکه ها و ابزار ممکن است بر روي پاهاي کارگر غلت خورده يا بيافتد .
  • کارکردن با ابزار تيز همچون ميخ ها و ميله ها که ممکن است موجب سوراخ شدن کف يا رويه کفش هاي معمولي شود .
  • تماس با فلزات گداخته اي که ممکن است ترشحات آن بر روي پاها و ساق پا پاشيده شود .
  • کار کردن بر روي سطوح لغزنده ، مرطوب و داغ .
  • کارکردن در هنگام وجود خطرات الکتريکي .
پوشش هاي حفاظتي پا بايد مطابق با شرايط ANSI حداقل فشار و ضربه را براساس استاندارد ANSI Z41-1991 حفاظتي هم تراز با آن را فراهم نمايد . همه پوششهاي پا که مورد تائيد ANSI  است حفاظت مناسب را براي پنجه هاي پا و در برابر فشار و ضربه  ايجاد مي نمايد .اما نوع و ميزان حفاظت همواره به همان اندازه نيست .
حفاظ هاي مختلف پا به روشهاي متفاوتي موجب حفاظت از آن مي شوند . برچسب توليدات را چک کنيد يا با سازنده آن مشورت نمائيد تا مطمئن شويد که پوشش حفاظتي پا براي کاربر ايمني لازم را در برابر خطرات موجود ايجاد مي کند .
منتخبي از حفاظ هاي ساق و پا شامل موارد زير است :
مچ بندها بخش پائيني ساق و پا را در برابر خطرات گرمائي همچون فلزات گداخته يا جرقه هاي جوشکاري محافظت مي نمايند . چفت هاي ايمني به مچ بند ها اجازه مي دهند تا بسرعت باز شوند .
حفاظ هاي کف پا سطح پاشنه پا را در برابر فشار و ضربه محافظت مي نمايد . اين حفاظ ها معمولا از آلومينيوم ، فولاد ، الياف يا پلاستيک ساخته مي شوند و ممکن است تا سطح بيروني کفش ها نيز ادامه يابند .
حفاظ هاي پنجه پا بر روي پنجه هاي پا در کفش هاي معمولي براي حفاظت آنها در برابر خطرات فشار يا ضربه ، نصب مي شوند . آنها معمولا از آلومينيوم ، فولاد يا پلاستيک ساخته مي شوند .
حفاظ هاي ترکيبي پا و ساق پا از پائين ساق ها و پاها محافظت مي نمايند و در صورتيکه نياز به حفاظت بيشتري باشد با حفاظ پنجه ترکيب مي شوند .
کفش هاي ايمني که داراي مقاومت ضربه اي براي پنجه ها و مقاومت گرمائي براي کف پا هستند و از پاها در برابر سطوح کاري داغ متداول در صنايع عايق کاري سقف ، آسفالت کاري و فلزات مذاب ، حفاظت مي کند . کف هاي فلزي بعضي از کفش هاي ايمني پاها را در برابر جراحات ناشي از سوراخ شدگي حفاظت مي نمايد . کفش هاي حفاظتي ممکن است طوري طراحي شوند که در برابر الکتريسيته رسانا باشند تا از ايجاد الکتريسيته ساکن در محيط هائي که داراي پتانسيل اتمسفري قابل احتراق هستند ، جلوگيري نمايند ، يا اينکه نارسانا باشند تا کارگر را در برابر خطرات الکتريکي محيط کار محافظت کنند .
کفش هائي با هدف خاص
کفش هاي رساناي الکتريسيته که در برابر ايجاد الکتريسيته ساکن محافظت مي نمايند . کارکناني که در موقعيت هاي خطرناک و قابل انفجار همچون وسايل صنعتي منفجره يا بالابرنده هاي غلات کار مي کنند بايد  از کفش هاي رسانا استفاده نمايند تا ريسک ايجاد الکتريسيته ساکن را بر روي بدن که خود مي تواند موجب توليد جرقه و در نهايت باعث انفجار يا آتش سوزي شود ، کاهش دهند . در استفاده از کفش هاي حفاظتي رسانا نبايد از پودر پا استفاده شود زيرا باعث ايزوله شدن پا و کاهش توان رسانائي کفش ها مي شود . جوراب هاي ابريشمي ، پشمي و نايلوني ايجاد الکتريسيته ساکن مي نمايند و به همين علت نبايد به همراه پوشش هاي حفاظتي پا استفاده شوند . کفش هاي رسانا را بايد هنگامي از پا در بياوريم که نياز کاري ما بطور کامل فراهم شده است .توجه : کارکنان در تماس با خطرات الکتريکي هرگز نبايد از کفش هاي رسانا استفاده نمايند .
کفش هاي ايمني پنجه پا و خطرات الکتريکي نارسانا بوده و پاي استفاده کنندگان از آن را بطور کامل در برابر انتقال جريان الکتريکي  به بدن محافظت خواهد نمود . اين کفشها مي توانند در برابر جريانهاي باز تا بالاي 600 ولت در محيط هاي خشک ، محافظت نمايند و بايد با ترکيبي از ديگر تجهيزات ايزوله کننده استفاده شوند تا ريسک اين موضوع که يک کارگري مسيري براي خطرات انرزي الکتريکي شود . حفاظ هاي ايزوله کننده خطرات الکتريکي ، کفش هاي ايمني پنجه پا در صورتيکه کفش ها مرطوب شده ، سر تاسر کف پا را بپوشاند ، قطعات فلزي در کف يا پاشنه پا جاسازي شده باشد يا کارگران تماس لمسي با وسايل روي زمين پيدا کنند ممکن است بخطر بيافتند .توجه : پوشش هاي حفاظتي نارساناي پا نبايد در موقعيت هاي قابل انفجار و خطرناک استفاده شوند .
کفش هاي ريخته گري
همچنين بمنظور ايزوله نمودن پاها در برابر فلز گداخته و خيلي داغ ، کفشهاي ريخته گري از نفوذ فلز مذاب به داخل درز کفش ، زبانه ها و ديگر بخش هاي کفش جلوگيري مي کند . اين کفش هاي چرمي يا چرم مصنوعي داراي کف چرمي يا لاستيکي و پاشنه لاستيکي مي باشند . همه کفش هاي ريخته گري بايد داراي پنجه هاي ايمني باشند .
نگهداري از پوشش هاي حفاظتي پا
همانند همه لوازم حفاظت فردي ، پوششهاي ايمني پا ها نيز بايد پيش از هر استفاده بازديد شوند . کفش ها و مچ بند ها بايد در زمان هاي مورد قبول از لحاظ پوشش و پارگي چک شوند . اين موضوع شامل جستجوي شکاف ها يا سوراخ ها ، جداسازي مواد ، شکسته و پاره شدن سگگ ها و بند کفش است . کف کفش ها بايد از لحاظ وجود قطعات فلز و ديگر قطعات جايگزين شونده که قادرند موجب خطرات الکتريکي و بر هم زدن تعادل گردند ، بررسي شوند . کارکنان بايد پيشنهادات سازنده محصول، در خصوص نظافت و نگهداري پوشش هاي حفاظتي پا را رعايت نمايند .
منبع : http://alaeynezhad.persianblog.ir/post/46/