آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
تجهيزات و عوامل لازم جهت تامين ايمني کار در ارتفاع

الف: تجهيزات ووسايل حفاظت فردي 
استفاده از وسايل استاندارد وکاربرد صحيح وسايل حفاظت فردي به همراه آموزش نقش مهمي در کاهش حوادث ناشي از کاردر ارتفاع دارد.طبق procedure هاي موجود کار در ارتفاع بالاتر از 2متر جزء کار در ارتفاع محسوب شده وبايد مقررات لازم در اين زمينه مورد توجه مسئولين ايمني شرکتها قرار گيرد .
1. آموزش :مهمترين قسمت در نهادينه کردن فرهنگ ايمني وکاهش حوادث ناشي از کار مي باشد که اين امر توسط کارشناسان با تجربه انجام ميپذيرد .فبل از شروع کار تمامي تمهيدات لازم توسط مدير ايمني در محل به افراد تذکر داده ميشود (قبلا افراد بايستي در کلاسهاي آموزشي work at height شرکت نموده باشند)
2. محل اتصال:جايي که قلاب کمربند ايمني يا ساير تجهيزات کار در ارتفاع که به آن نقطه بسته ميشوند از پايداراي واستحکام کافي برخوردار باشد اين محل بايد به تاييد مدير ايمني رسيده باشد .
3. کارگران از کار در ارتفاع ترس وواهمه اي نداشته باشند واز لحاظ جسمي وروحي آمادگي لازم را داشته باشند .
4. تجهيزات و وسايل حفاظت فردي مناسب ودرست انتخاب شده باشند .
5. کارگران پس از سقوط به چيز ديگري برخورد ننمايند .(مثلا ساختمان ،تجهيزات ،تاسيسات و ...)
6.  تمامي تجهيزات وسايل حداقل سالي يکبار بطور کامل مورد بازرسي وآزمايش مربوطه قرار گيرند .(البته طبق اصل کلي هر کاربر روزانه قبل از شروع کار بايد از صحت ودرستي وسايل وتجهيزات خود مطمئن شده وسپس کار را شروع نمايد .)
7. شرايط جوي نظير باد شديد ،شرجي وگرم يا سرد بودن هوا ...  براي کارمورد تاييد مدير ايمني باشد .
 
کارگران :
1.  هرگز در ارتفاع به تنهايي کار نکنند .
2.  هرگز محل اتصال p.p.e  وساير تجهيزات را خود سرانه انتخاب نکنند .
3.  قبل از شروع کار از محل بازديدداشته  ووسايل حفاظت فردي خود را بازرسي نمايند.
4.  در حين کار اگر هرگونه مشکل وايرادي مشخص شد سريعا به مسئول ومدير ايمني خود اطلاع دهند .
5.  در نگهداري ومراقبت از p.p.e  وساير تجهيزات وادوات کار کوشا باشند .
 
 A.B.C.D  ايمني در ارتفاع
A:Anchorage محل اتصال
نقش مهمي در سيستم PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM ) دارد اين محل توسط مدير ايمني انتخاب وتاييد ميشود .حداقل فاکتور مقاومتي اين محل 2250 کيلوگرم مي باشد .محل اتصال بايد بالاتر از محل کار  فرد باشد .اين محل فقط براي اتصال P.P.E  مي باشد نه ساير تجهيزات مانند  داربست معلق و ....به آن !
B:Body harness کمربند ايمني
که بعدا مفصلا توضيح داده ميشود .حداقل فاکتور مقاومتي B   810  کيلوگرم مي باشد .
 
C:Connectors اتصالات
شامل :لنيارد ،کارابين،طناب نجات life line  وگيره هاي يک يا دوطرفه طناب  ،گيره فنري و...
D:Deceleration Device ميراکننده ها (کاهنده  شتاب )
شامل :انواع جذب کننده انرژي (به شکل طناب کشي ) بلاکر ها railblock  و...
جديدا امداد ونجات rescue نيز با نماد R  به ABCD  اضافه ميکنند که به R نيز ميپردازيم
 
R:Rescue  امدادو نجات
يکي از مواردي که مدير وپرسنل HSE  بايد به آن نظارت داشته باشند بحث نجات فرد در ارتفاع مي باشد .
زماني که فرد از ارتفاع به پايين سقوط کرده وتوسط کمربند ايمني به حالت معلق در فضا قرار دارد ما حداکثر 5 دقيقه فرصت داريم که وي را به پايين منتقل نموده واز مرگ يا آسيبهاي شديدتر جلوگيري کنيم.
کمربند ايمني نجات بر خلاف کمربند ايمني P.P.E  حلقه اتصال D-ring  آن در جلو قفسه سينه قرار دارد که امدادگر بتواند براحتي مصدوم را بغل نموده وبه پايين منتقل نمايد نکته مهم اين است که مرکز ثقل بدن در جلوي ناف قرار داشته که در صورت عدم رعايت اين نکته امدادگر ومصدوم در هوا تاب خورده که وضعيت امداد را دشوار وپيچيده ميکند
 خصوصيات.امدادگر بايد :
1.  آموزش لازم را ديده باشد .
2. وسايل وتجهيزات مناسب در اختيار داشته باشد .(تجهيزات امداد ونجات ،بي سيم جهت تماس و... )
3.  هماهنگي هاي لازم با مسوولين درون کارخانه/سايت ومراکز امداد بيرون نظير بيمارستان و... انجام شود (دستور العمل واکنش در شرايط اضطراري E.R.P  )
4.  امدادگر دچار احساسات نشود (تقليدي کا رنکند )
5. طبق طرح وبرنامه تمرين شده وبا دستور مسوول مربوطه اقدام شود .
 
اتصالات/connectors karabiners
قطعات فلزي از جنس فولاد ،آلياژ آلومينيوم،نيکل و...هستند که براي اتصال قسمتهاي مختلف تجهيزات به يکديگر بکار ميروند .مثلا براي اتصال هارنس به طناب نجات،لنيارد يا اتصال بلاکرها به هارنس و...اين وسايل بايد حداقل تحمل 4000 پوند را داشته وبايستي عاري از هرگونه لبه تيز وبرنده باشند .مدلهاي قبلي اين تجهيزات فاقد قفل ايمني بوده وامکان باز شدن خودبخودي آنها وجود داشته ولي در مدلهاي جديدdouble locking system براي ايمني بيشتر تعبيه شده که ابتدا بايد ضامن رافشرده نگه داشت تا دهانه بست (اتصال )باز شود .
انواع اتصالات :
•         Screw
•         Manucroche
•         Pro
•         atlas
حداقل فاکتور مقاومتي 23kn براي کارابينها Karabinersدر نظر گرفته شده که هنگام استفاده آن بايد مدنظر قرار گيرد.در مورد کارابين وبستها دقت کنيد که داراي علامت استاندارد (مثلا362 CE ) وشماره سريال ساخت باشند از خريد تجهيزات فاقد علامت استاندارد ،شماره سريال و...جدا خودداري کنيد .CONNECTOR ها در کارخانه سازنده وآزمايشگاههاي مجاز مورد آزمايش قرار گرفته و در صورت تاييد اجازه توليد ومصرف دارند .

کمربند ايمني fullbody harness در ادامه مباحث ايمني کار در ارتفاع امروز درباره کمربند ايمني صحبت ميکنم
قبل از شروع کار از تمامي قسمتهاي کمربند بازديد کنيد سگک ،کارابين ،بست ها،تسمه ،طناب کمربند و... .مراقب باشيد که اگر در قسمتي نقصي مشاهده کرديد حتما آن رارفع نماييد . کمربند بايد خوب روي بدن بسته شود و تاب خوردگي نداشته باشد .بين جناغ سينه وکمربند حداقل به اندازه يک کف دست باز فاصله باشد .در ناحيه بين دو ران پا کمربند خوب محکم باشد تا در هنگام سقوط کمترين آسيب به اندامهاي آن قسمت وارد شود .

مواظب باشيد که کمربند به رنگ ،روغن ،گريس و ...آلوده نشود .از کشيدن بيمورد طناب ،پرتاب کردن آن و ضربه زدن به آن خودداري کنيد .در بالاي سازه هاي فلزي کمربند را به جاي محکم وقابل اطمينان ببنديد ترجيحا از life line طناب نجات استفاده کنيد .در هنگام استفاده از سبد جابجايي نفر man basket طناب بايستي به قلاب جرثقيل بسته شود .در گوشه هاي تيز اجسام مراقب بريدگي طناب باشيد .استفاده از safety belt منسوخ شده زيرا در هنگام سقوط افراد ضربه شديدي به کمر وارد ميکند که مي تواند موجب آسيب شديد به نخاع و کمر شود .full body harness چون از چند جهت بدن را در بر ميگيرد (ران پا،کمر ،سينه وشانه )فشار وارده به بدن در چند نقطه پخش ميشود که از شدت عوارض ميکاهد . ازارتفاع 2 متر به بالا بستن کمربند اجباريست. از اضافه کردن خود سر طول طناب کمربند خودداري کنيد .در جايي که طول طناب کم مي باشد مي توانيد از يک belt تسمه سالم استفاده کنيد از طناب هاي نجات قرقره اي که متحرک هستند و همراه کاربر جابجا ميشوند نيز ميتوان استفاده نمود
در ارتفاع 2 متر به بالا بايد از کمربند ايمني استفاده کرد قبلا از استفاده ميشد که عوارضش بيشتر از فوايدش بود وامروزه منسوخ شده است .قبل از هر چيزي فرد بايد نحوه استفاده درست از کمربند ايمني را فرا گيرد.

قبل از شروع کار بايد از تمامي قسمتهاي کمربند شامل سگگ ،کارابين تسمه ها وساير ضمائم بررسي شودتا مشکلي نداشته باشد .از آلوده کردن کمربند به رنگ ،روغن و ضربه شديد و کشيدن آن خودداري کنيد در ناحيه ران پا کمربند بايستي بدرستي ومحکم قرار گيرد که در هنگام سقوط کمترين ضربه به بدن بويژه ناحيه بين دو ران وارد آيد .فاصله مناسب بين جناغ سينه وکمربند به اندازه يک کف دست باز مي باشد (اگر ميخواهيد ببينيد که چه مقدار کمربند را محکم کرده ايد )در بالاي سازه هاي فلزي بهتر آن است که کمربند را به
life line طناب نجات ببنديد ويا جاي محکم ديگر .از اضافه کردن خودسر طول طناب کمربند خودداري کنيد  .
Line طناب نجات
يکي از مهمترين تجهيزات ايمني براي کار در ارتفاع lifelineطناب نجات ميباشد .طناب نجات محل اتصال کمربند ايمني full body harness مي باشد که کمربند توسط لنيارد وکارابين به آن متصل ميشود .2 نوع طناب نجات داريم :
1. طناب نجات افقي horizontal lifeline
بيشتر براي کار در روي سقف،تراسها ،خرپاي سوله ها وساختمانها بکار ميرود .حداقل قطر کابل فلزي آن 8 ميليمتر مي باشد .در بعضي از انواع آن از ريل فلزي استفاده ميشود که توسط حلقه گوي فلزي به کارابين وهارنس وصل ميشود.
2.طناب نجات عمودي vertical lifeline
بيشتر براي بالارفتن ايمن از نردبان ،برجهاي مخابراتي ،فرستنده هاي تلويزيون،پلهاي فلزي و... بکار ميرود.
در نوع rail block مانندنوع lifeline افقي با حرکت گوي لغزان در ريل فلزي به کارابين وهارنس وصل ميشود ضمنا گيره هاي يک يا دوطرفه خودکار نيز ضريب ايمني کار را بالا ميبرند.
از مهمترين تجهيزات فلزي در طناب نجات موارد زير قابل ذکر هستند .
1. قلابهاي چند کاره
2. انرژي گير (ضد شوک )
3. cabloc fall arrestor
4. وزنه تعادلي
5. کابل فلزي با حداقل قطر 8 ميليمتر فولادي
طبق استاندارد ANSI طنابهاي نجات بايد تحمل 5400 پوند بار ثابت را داشته باشند .
 
 انواع گيره ها Device (rope grab system ,wire rope grab )   Grabbing
اين وسايل  کاربرد زيادي هنگام کار در ارتفاع دارند بطور مثال زماني که فرد ازبرج مخابراتي يا تلويزيون بالا ميرود (حرکتهاي عمودي ) .وظيفه اين تجهيزات اتصال کمربند ايمني به لنيارد يا طناب نجات ميباشد .بسياري از اين گيره ها در حالت عادي آزاد بوده وهمراه با فرد جابجا ميشوند ولي در مواقعي که فرد حرکت ناگهاني داشته باشد (مانند لغزش،افتادن وسقوط )دستگاه عمل کرده وفرد را معلق در هوا نگه مي دارد البته نکته مهم اين است که افراد پس از سقوط به جايي ديگر برخورد نکنند وبلافاصله به پايين منتقل شوند .
اين گيره ها بطور کلي در دونوع طراحي شده اند .يک نوعLocked position از آنها فقط در يک جهت حرکت ميکنند ودر نوع دوم Automatic position با تغيير ضامن ميتوانند حرکت دو طرفه داشته باشند . ميتوان پس از رسيدن به محل کار براي برگشت و حرکت رو به پايين جهت ضامن را برعکس نمود وبه پايين حرکت کرد.جنس اين تجهيزات معمولا ازآلياژ آلومينيوم ،فولاد ،گالوانيزه وساير فلزات مقاوم مي باشد .اين تجهيزات حداقل بايد تحمل 4000 پوند فشار را داشته باشند . جديدا بعضي از اين وسايل در داخل ريل حرکت ميکنندکه از ضريب اطمينان بالاتري نسبت به انواع ديگر برخوردار هستند.

 منبع : http://only-safety.persianblog.ir