آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
توقف سقوط در کوتاهترين زمان ممکن

در ميان سيستم هاي جلوگيري از سقوط، استفاده از ابزار متحرک جلوگيري از سقوط، راه حلي است که کمترين محدوديت را ايجاد مي نمايد: ابزار متحرک ‏جلوگيري از سقوط بدون نياز به استفاده از دست و بدون ايجاد مزاحمت براي کاربر، همراه با او حرکت مي کند. ‏
از اين ابزار مي توان به عنوان بخشي از سيستم پشتيبان جهت حرکت روي سازه ها يا به عنوان پشتيبان روي طناب ايمني جهت انجام کار با استفاده از روش دسترسي با ‏طناب استفاده نمود. ‏ابزار متحرک جلوگيري از سقوط در صورت سقوط، لغزش يا فرود غير قابل کنترل قفل مي شود. ‏
اين ابزار حتي در صورتي که کاربر آن را در هنگام سقوط در دست نگه داشته باشد نيز قفل مي شود، از اين ابزار مي توان بر روي طناب هاي زاويه دار يا عمودي نيز ‏استفاده کرد
 
راه حلي خلاقانه: چرخ قفل شونده
بدون درنظر گرفتن عمود يا زاويه دار بودن طناب، اين چرخ بر روي طناب قفل مي شود؛ بنابراين، ابزار ‏ASAP‏ همراه با کاربر حرکت مي کند. در صورتي که ابزار دچار شوک (سقوط) شده و يا در سرعت بالا ‏قرار گيرد (لغزش يا فرود غيرقابل کنترل)، براي توقف سقوط، چرخ روي طناب قفل مي شود.‏
 
 
نصب سريع و آسان
با عقب کشيدن گيره باز شدن، اين گيره، چرخ قفل شونده را آزاد کرده و ابزار ‏ASAP‏ را مي توان به سرعت و به سادگي روي هر نقطه از طناب نصب کرد.‏
 
 
ASAP® کد B71
ابزار متحرک جلوگيري از سقوط براي طناب
• جهت استفاده بر روي طناب ايمني.
• توقف سقوط، لغزش يا فرود کنترل نشده.
• قابليت قفل شدن حتي در صورت گرفته شدن ابزار حين سقوط‏.
• قابل استفاده بر روي طناب هاي عمودي يا زاويه دار.
• امکان حرکت به بالا و پايين در طول طناب بدون دخالت دست.
• امکان نصب و برداشتن آسان ابزار در هر نقطه از طناب.
• قابل استفاده با لنيارد جاذب انرژي.
• ابزار جهت استفاده بر روي طناب هاي نيمه استاتيک 10.5 تا 13 ميليمتري (‏‎EN 1891 type A‎‏ ) تاييد شده است*.
• شامل يک کارابين قفل شونده اتوماتيک ‏OK TRIACT.
• وزن: 427 گرم (350 گرم ASAP و77 گرم کارابين OK TRIACT)
• تست شده بصورت تک به تک‏
• گواهينامه: CE EN 353 2, CE EN 12841 type A
 
 

 
 
 
ASAP’SORBER L71
جاذب انرژي با لنيارد ترکيبي جهت ابزار ‏ASAP
• طراحي شده جهت اتصال ابزار متحرک جلوگيري از سقوط ‏ASAP‏ به هارنس‏.
• جذب انرژي ناشي از سقوط از طريق شکافتن کوک هاي ويژه. ‏
• موجود در دو اندازه براي ايجاد فاصله مورد نظر با طناب ايمني و ايجاد بهترين حالت توازن بين فاصله از طناب و ارتفاع ‏طي شده حين سقوط:‏
- ASAP’SORBER کد L71 20: 20 cm (فاصله ايمني ضروري‏ 3.15 متر، وزن 60 گرم)
- ASAP’SORBER کد L71 40: 40 cm (فاصله ايمني ضروري‏ 3.50 متر، وزن 100 گرم)
• مجهز به ‏STRING‏ که استقرار کارابين را در طول محور اصلي (قوي ترين وضعيت) و حفاظت از حلقه اتصال ‏تسمه اي و کارابين را در برابر سايش امکان پذير مي نمايد.
• گواهينامه: CE EN 355
 
 
 
 

 
 
استفاده از ابزار ‏ASAP‏ با لنيارد جاذب انرژي‏
1.‏مسافت سقوط و فاصله با طناب ايمني
الف. زماني که فاصله ايمني به سمت پايين محدود باشد (خطر برخورد با مانع)، استفاده از ابزار ‏ASAP‏ به همراه ‏کارابين ‏OK TRIACT‏ مي تواند مسافت طي شده حين سقوط را تا حد ممکن کاهش دهد.

• استفاده از لنيارد با يک جاذب انرژي کوتاه (‏ASAP’SORBER 20 يا ABSORBICA‏) بهترين تعادل را ميان ‏فاصله کاربر و طناب و همچنين طول مسافت سقوط در صورت کم بودن فاصله ايمني از پايين، ايجاد مي ‏نمايد.
• استفاده از لنيارد با يک جاذب انرژي بلند (‏ASAP’SORBER 40 يا ABSORBICA I‏) امکان دور شدن کاربر از ‏طناب ايمني را تا حد ممکن، ميسر مي سازد. ولي ميزان فاصله ايمني از پايين بايد در نظر گرفته شود.‏
‏ب. استفاده از ابزار ‏ASAP‏ به همراه يک لنيارد به فرد اين امکان را مي دهد تا براي داشتن فضاي کافي جهت انجام ‏کار از طناب ايمني فاصله داشته باشد. در اين صورت، مسافت سقوط احتمالي افزايش مي يابد.‏
.‏ تعريف فاصله ايمني در صورت استفاده از ابزار ‏ASAP
محاسبه فاصله ايمني ضروري در صورت استفاده از ابزار ‏ASAP‏ شامل موارد زير مي باشد:‏
• فاصله توقف ‏ASAP‏ (يک متر براساس استاندارد ‏EN 353 2‎‏ – ابزارهاي متحرک جلوگيري از سقوط شامل يک تکيه گاه قابل ‏انعطاف طنابي،‏
• اندازه لنيارد جاذب انرژي پس از شکافتن کامل کوک ها‏،
• ميانگين فاصله ميان نقطه اتصال و پاي کاربر (1.5 متر، استاندارد ‏EN 355 ‎‏ - جاذب هاي انرژي)،
• فاصله ايمني اضافي بين پاي کاربر و سطح زمين (يک متر، براساس استاندارد‏EN 355 ‎‏ - جاذب هاي انرژي).‏
فاصله ايمني محاسبه شده در بالا، حداکثر فاصله مورد نياز مطابق با نامناسب ترين شرايط ممکن مي باشد: شکافتن کامل جاذب ‏انرژي