آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
کلاه ايمني براي کار در ارتفاع

حفاظت از کاربران در ارتفاع
يک کلاه ايمني بايد بدون ايجاد مزاحمت در حين استفاده، کاربر را در مقابل ضربه و سقوط اشياء محافظت نمايد.
کلاه هاي کار در ارتفاع ‏Petzl‏ (مدل هاي ‏VERTEX?BEST‏ و ‏VERTEX?VENT‏) داراي بند چانه محکمي هستند که احتمال ‏افتادن کلاه در هنگام سقوط را کاهش مي دهند.‏
اين کلاه ها داراي مقاومت بالايي بوده و جهت تامين نيازهاي حرفه اي طراحي شده اند؛ روي کلاه هاي مذکور مي توان محافظ چشم و گوش را نصب نمود.
انتخاب کلاه بين مدل هاي فاقد يا داراي تهويه، بستگي به خطرات موجود در محيط کار دارد (خطر برق گرفتگي، ريزش گدازه ‏هاي فلز مذاب و غيره).‏
 
 
 
راحتي
سيستم نوارکشي تعليقي و هدبند فومي ضخيم داخل کلاه، باعث ايجاد حداکثر ميزان راحتي براي کاربر مي گردد. فومي که به عنوان لوازم جانبي موجود مي باشد، امکان تنظيم کلاه را براي سر کوچک تر در اختيار کاربر قرار مي دهد.‏
 

 
تنظيم ساده و کامل
با استفاده از چرخ تنظيم جديدي که روي کلاه هاي ‏VERTEX‏ قرار دارد مي توان در حين قرار داشتن کلاه بر ‏روي سر، اندازه هدبند را به سرعت و به سادگي ‏ حتي در صورت به دست داشتن دستکش، تنظيم نمود.
کلاه هاي مدل ‏VERTEX?BEST‏ و ‏VERTEX?VENT‏ داراي سيستمي براي تنظيم ارتفاع هدبند مي باشند.‏ سيستم مذکور براي قرار گرفتن صحيح هدبند با توجه به شکل سر کاربر طراحي شده است.‏ همچنين براي حفاظت در هنگام ‏قرار دادن در انبار يا ديگر مکان ها، اين هدبند در داخل بدنه کلاه جمع مي شود.‏
 

 
سازگاري
شيارهاي جانبي را مي توان براي نصب محافظ هاي گوش يا چشم استفاده نمود.‏ براساس نوع نياز کاربر مي توان بصورت همزمان يا جداگانه از اين دو نوع ابزار استفاده نمايد.‏ براي قرار گرفتن محافظ گوش بصورت استاندارد، شيار روي کلاه بصورت منحني در بالاي گوش ها قرار گرفته است.‏
کلاه هاي ‏VERTEX‏ داراي چهار گيره نصب چراغ پيشاني مي باشند.‏ همچنين مي توان با استفاده از سيستم نصب ‏ADAPT‎‏ چراغ پيشاني را مستقيما روي بدنه کلاه متصل نمود.‏
 

VERTEX® BEST کد A16
کلاه ايمني براي کار در ارتفاع و نجات
• بند چانه کلاه براي کاهش خطر افتادن کلاه در نتيجه برخورد با اشياء و نيروي ضربه در حين سقوط طراحي شده است: داراي مقاومت ‏شکستگي بيش از ‏daN‏ 50 (استاندارد کلاه ايمني کوهنوردي ‏EN 12492‎‏)‏.‎
• سيستم نوارکشي تعليقي حداکثر راحتي را براي کاربر ايجاد مي نمايد.‏
• چرخ تنظيم را مي توان با در دست داشتن دستکش نيز استفاده نمود.‏
• قابليت تنظيم ارتفاع هدبند.
• شيارهاي جانبي بدنه کلاه را مي توان براي نصب محافظ هاي گوش يا چشم استفاده نمود.‏
• چهار گيره براي نصب چراغ پيشاني.
• رعايت کليه موارد استاندارد ‏EN 397‎‏: تغيير شکل جانبي، استفاده در سرما، عايق در برابر الکتريسيته و ريزش گدازه ‏هاي فلز مذاب.
مدلهاي موجود:‏
• VERTEX BEST کد A16
- موجود در پنج رنگ:‏‏‏‏
. VERTEX BEST کد A16 Y1: زرد،
. VERTEX?BEST کد A16 W1: سفيد،
. VERTEX?BEST کد A16 R1: قرمز،
. VERTEX BEST کد A16 O1: نارنجي،
. VERTEX BEST کد A16 N1: مشکي.
• VERTEX BEST DUO LED 14 کد E66
- کلاه VERTEX BEST با چراغ پيشاني ترکيبيي DUO LED 14 ‏(منبع نور دوگانه: هالوژن متحرک و 14 ‏LED‏).
- منبع نور هالوژن براي نوردهي در مسافت هاي طولاني (100 متر)‏.
- ‏منبع نور متشکل از 14 لامپ ‏Led‏ براي نوردهي نزديک با نور سفيد در سه سطح: حداکثر، بهينه و مقرون به صرفه.
 
 

- منبع نور تنظيم شده 14 ‏Led‏:‏ تامين سطح ثابتي از نوردهي براي حداکثر 63 ساعت.
- منبع نور 14 ‏Led در زمان تخليه شارژ باتري ها، به صورت اتوماتيک به وضعيت ذخيره روشنايي تغيير مي ‏يابد.‏
- مقاوم در برابر آب تا عمق -5 متري‏. (IP X8).
- رنگ:‏ سفيد.
- موارد اختياري استانداردEN 397 ‎‏ از جمله عايق بودن در برابر الکتريسيته در آن لحاظ نشده است.‏
لطفا به قسمت چراغ پيشاني هاي ‏DUO LED 14‎‏ مراجعه نماييد.

 
 
VERTEX® VENT کد A11
کلاه ايمني داراي تهويه جهت نجات و کار در ارتفاع
• بند چانه کلاه براي کاهش خطر افتادن کلاه در نتيجه برخورد با اشياء و نيروي ضربه در حين سقوط طراحي شده است: داراي مقاومت ‏شکستگي بيش از ‏daN‏ 50 (استاندارد کلاه ايمني کوهنوردي ‏EN?12492‎‏)‏.‎
• سيستم نوارکشي تعليقي حداکثر راحتي را براي کاربر ايجاد مي نمايد.‏
• چرخ تنظيم را مي توان حتي با در دست داشتن دستکش نيز استفاده نمود.‏
• قابليت تنظيم ارتفاع هدبند.
• شيارهاي جانبي بدنه کلاه را مي توان براي نصب محافظ هاي گوش يا چشم استفاده نمود.‏
• چهار گيره براي نصب چراغ پيشاني.
• امکان مسدود نمودن مسير هوا بوسيله درپوش هاي کشويي تعبيه شده داخل حفره هاي تهويه ‏‏(در هواي سرد)‏.
 
 
 
 
 
• موجود در پنج رنگ:‏‏‏‏
- VERTEX?VENT کد A11 Y1: زرد،
- VERTEX?VENT کد A11  W1: سفيد،
- VERTEX?VENT کد A11 R1: قرمز،
- VERTEX?VENT کد A11 O1: نارنجي،
- VERTEX?VENT کد A11 N1: مشکي.
• رعايت کليه موارد استاندارد ‏EN 397‎‏ از جمله تغيير شکل جانبي و استفاده در سرما در آن ‏لحاظ شده است.‏
• موارد اختياري استانداردEN 397 ‎‏ از جمله عايق بودن در برابر الکتريسيته و ريزش گدازه ‏هاي فلز مذاب در آن لحاظ نشده است.‏
 
 
VERTEX® ST کد A12
کلاه ايمني جهت استفاده در صنعت
• بند چانه کلاه براي افتادن از سر کاربر در صورت گير کردن به مانع طراحي شده است: ‏سگک کلاه در‏daN ‎‏ 25 باز مي شود (استاندارد‎‏ کلاه ايمني صنعتي EN?397)‏.
• سيستم نوارکشي تعليقي حداکثر راحتي را براي کاربر ايجاد مي نمايد.‏
• چرخ تنظيم را مي توان حتي با در دست داشتن دستکش استفاده نمود.‏
• قابليت تنظيم ارتفاع هدبند.
• شيارهاي جانبي بدنه کلاه را مي توان براي نصب محافظ هاي گوش يا چشم استفاده نمود.‏
• چهار گيره براي نصب چراغ پيشاني.
• رنگ:‏ سفيد.
• رعايت کليه موارد استاندارد ‏EN?397‎‏: تغيير شکل جانبي، استفاده در سرما، عايق در برابر الکتريسيته و ريزش گدازه ‏هاي فلز مذاب.
 
 

کد کالا

 

 

اند

ازه دور سر

 

 

 

مقاومت بند چانه

 

 

گواهينامه

 

 

 

 

موارد اختياري استاند

ارد EN 397

 

 

وزن

 

 

 

تغيير شکل جانبي

 

 

- 30°C

 

 

عايق در برابر الکتريسيته

 

 

 

فلز مذاب

 

 

VERTEX BEST

 

 

A16

 

 

53…63 cm
(20,9…24,8?)

 

 

> 50 daN

 

 

CE,
ANSI Z89.1 - 2003 TYPE 1 CLASS E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465 g

 

 

VERTEX BEST DUO LED 14

 

 

E66

 

 

53…63 cm
(20,9…24,8?)

 

 

> 50 daN

 

 

CE,
ANSI Z89.1 - 2003 TYPE 1 CLASS C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640 g

 

 

VERTEX VENT

 

 

A11

 

 

53…63 cm
(20,9…24,8?)

 

 

> 50 daN

 

 

CE EN 12492,
ANSI Z89.1 - 2003 TYPE 1 CLASS  C

 

 

 

 

 

 

 
 

465 g

 

 

VERTEX ST

 

 

A12

 

 

53…63 cm
(20,9…24,8?)

 

 

≤ 25 daN

 

 

CE EN 397,
ANSI Z89.1 - 2003 TYPE 1 CLASS E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465 g