آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
قرقره ها در فرود ايمن

قرقره ها براي بالاکشي تجهيزات يا بالابردن افراد در زمان نجات مورد استفاده قرار مي گيرند.‏ جهت سهولت انجام برخي فعاليت ها، بعضي قرقره ها داراي گيره طناب ترکيبي مي باشند.‏ همچنين، با استفاده از قرقره هاي تخصصي، حرکت در امتداد طناب يا کابل براي جابجايي بار يا تخليه افراد ‏امکان پذير مي باشد.‏

قرقره هاي ‏Petzl‏ به پنج گروه تقسيم مي شوند:‏
- قرقره هاي خودگير‏براي نصب سريع سيستم هاي کششي مجهز به ابزار يکطرفه ترکيبي،‏
- قرقره هاي تکامکان استفاده در کليه سيستم ها،
- قرقره هاي پروسيکبراي استفاده با گره خودگير پروسيک جهت ايجاد سيستم يکطرفه سبک،
- قرقره هاي حرکت افقي ‏براي عبورهاي عرضي با استفاده از طناب يا کابل،‏
- قرقره هاي تخصصي کاربرد هاي ويژه بسياري دارند (حرکت در امتداد کابل هاي بالابر مکانيکي، عبور از گره ها و غيره). ‏

عوامل موثر بر کارايي قرقره ها عبارتند از:‏
• اندازه چرخ: هرچه قطر چرخ قرقره بيشتر باشد، کارايي آن نيز بالاتر خواهد بود.‏
• بوش ها و ياطاقان ها: بوش هاي خود روغنکار کارايي بالايي داشته ولي بايد مرتبا تحت بازديد و نگهداري قرار گيرند.‏‏
‏بلبرينگ ها کارايي بسيار بالايي دارند و تا زمانيکه آب بندي آن ها از بين نرود نياز به نگهداري ندارند.‏

نحوه اتصال قرقره به طناب، با توجه به نوع طراحي آن تعيين مي گردد:‏
• قرقره هاي داراي صفحات جانبي ثابت را بايد با کارابين هاي متقارن استفاده نمود.‏ نصب اين قرقره ها سريع و آسان است.‏
• قرقره هاي داراي صفحات جانبي متحرک را بايد براي نصب طناب باز نمود.‏ اين قرقره ها را مي توان با تمامي کارابين ها استفاده نمود.

 

قرقره هاي خودگير

قرقره هاي خودگير را مي توان با مجموعه سيستم سنتي کشش که متشکل از قرقره و گيره طناب مي باشد، ‏جايگزين نمود.‏ اين قرقره ها کاربرد هاي مختلفي داشته و مي توان از آنها براي بالاکشي در سيستم هاي قرقره مرکب و به عنوان ابزار يکطرفه استفاده نمود.‏ قرقره هاي خودگير داراي دو کاربرد همزمان مي باشند:

• قابليت قفل شدن:
- بادامک ماشه دار، دندانه ها و شيار پاک کننده، امکان استفاده ابزار را حتي روي طناب هاي يخ زده يا کثيف فراهم مي سازد.‏
- دستگيره فنري بادامک قرقره، حتي با وجود پوشيدن دستکش نيز به سادگي قابل استفاده مي باشد.

• قابليت قفل شدن:
- براي استفاده از ابزار بعنوان يک قرقره ساده، مي توان دستگيره فنري آن را در حالت باز قفل نمود.‏

PRO TRAXION P51
قرقره خودگير با کارايي بسيار بالا
• چرخ آلومينيومي با قطر زياد، نصب شده بر روي بلبرينگ هاي آب بندي شده جهت حداکثر کارايي.
• صفحه جانبي ثابت و صفحه جانبي متحرک قفل شونده؛ امکان نصب طناب حتي در ‏صورت اتصال قرقره به تکيه گاه را فراهم مي نمايد.
• حفره اتصال کمکي براي ايجاد انواع سيستم هاي کششي.

 

 

MINI TRAXION P07
قرقره خودگير کم حجم و سبک
• کم حجم و سبک، مناسب براي کيت هاي نجات و کار.
• قابل استفاده براي صعود از طناب.
• چرخ آلومينيومي نصب


قرقره هاي حرکت عرضي
قرقره هاي ‏TANDEM‏ براي حرکت بر روي طناب يا کابل طراحي شده اند.‏ همچنين، مي توان از اين قرقره ها در سيستم هاي پيچيده کششي نيز استفاده نمود.‏ به دليل وجود صفحات جانبي ثابت، نصب اين نوع قرقره بسيار ساده و سريع بوده و قرار گرفتن دو چرخ آن در ‏يک رديف، ثبات کامل در حين کار را تضمين مي نمايند.‏
 
TANDEM P21
قرقره دوتايي براي عبور عرضي بر روي طناب
• چرخ هاي آلومينيومي، نصب شده بر روي بوش هاي خود روغنکار براي کارايي بالا.
• امکان اتصال همزمان سه کارابين جهت سهولت استفاده.
TANDEM?SPEED P21?SPE
قرقره دوتايي براي عبور عرضي بر روي طناب و کابل
• چرخ هاي فولادي ضد زنگ جهت دوام بسيار زياد‏.
• نصب شده بر روي بلبرينگ هاي آب بندي شده جهت ايجاد حداکثر کارايي‏.
• امکان اتصال همزمان سه کارابين جهت سهولت استفاده.
 
قرقره هاي تخصصي
قرقره هاي تخصصي براي کاربردهايي ويژه که نيازمند عبور از گره ها (KOOTENAY) يا حرکت در امتداد ‏کابل هاي بالابر مکانيکي (ROLLCAB) مي باشد، طراحي شده اند.‏
 
KOOTENAY P67
قرقره عبور دهنده گره
• فضاي زياد ميان بخش بالايي صفحات جانبي و چرخ قرقره، عبور از گره هاي اتصال دهنده طناب را امکان پذير مي نمايد (بالا ‏بردن بارهاي حجيم در ارتفاع زياد يا حرکت در عبورهاي عرضي در امتداد دو طناب)،
• قطر زياد چرخ حداکثر کارايي را تضمين مي کند،
• امکان استفاده از قرقره به جاي تکيه گاه به دليل وجود پين هاي قفل شونده،
• ارتفاع:‏ 260 ميليمتر.
ROLLCAB P47
قرقره براي حرکت در امتداد کابل
• طراحي شده براي حرکت و تخليه در امتداد کابل هاي بالابر مکانيکي،
• استفاده بر روي کابل هايي با قطر حداکثر 55 ميليمتر به دليل وجود دهانه بزرگ و قطر زياد چرخ،
• استفاده از لنيارد پشتيبان در زمان حرکت،
• ارتفاع:‏ 470 ميليمتر.
 
 
 

کد کالا

 

 

 

گواهينامه

 

 

قطر طناب

 

 

چرخ

 

 

کارايي

 

 

نيروي مجاز

 

 

وزن

 

 

قرقره هاي خودگير

 

 

PRO TRAXION

 

P51

 

CE EN 567, EN 12278

 

8 تا 13 ميليمتر

 

 

38 ميليمتر
(بلبرينگ هاي آب بندي شده)

 

 

95 %

 

ساده : 3kN x 2 = 6kN

گيره طناب : 2.5kN

 

265 g

 

MINI TRAXION

 

P07

 

CE EN 567, EN 12278

 

8 تا 13 ميليمتر

 

 

19 ميليمتر
(بوش خود روغنکار)

 

 

71 %

 

ساده : 2.5kN x 2 = 5kN
گيره طناب : 2.5kN

 

165 g

 

قرقره هاي پروسيک

 

 

MINI

 

P59

 

CE EN 12278

 

≤ 11 ميليمتر

 

 

25 ميليمتر
(بلبرينگ هاي آب بندي شده)

 

 

91 %

 

2 kN x 2= 4 kN

 

80 g

 

GEMINI

 

P66

 

CE EN 12278,
NFPA 1983 L

 

≤ 11 ميليمتر

 

 

25 ميليمتر
(بلبرينگ هاي آب بندي شده)

 

 

91 %

 

2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN

 

130 g

 

MINDER

 

P60

 

CE  EN 12278,
NFPA 1983 G

 

≤ 13 ميليمتر

 

 

51 ميليمتر
(بلبرينگ هاي آب بندي شده)

 

 

97 %

 

4 kN x 2 = 8 kN

 

310 g

 

TWIN

 

P65

 

CE EN 12278,
NFPA 1983 G

 

≤ 13 ميليمتر

 

 

51 ميليمتر
(بلبرينگ هاي آب بندي شده)

 

 

97 %

 

2 x 3 kN x 2 = 12 kN

 

580 g

 

قرقره هاي تک

 

 

OSCILLANTE

 

P02

 

CE EN 12278

 

≤ 13 ميليمتر

 

 

25 ميليمتر

 

 

71 %

 

2 kN x 2 = 4 kN

 

55 g

 

FIXE

 

P05

 

CE EN 12278

 

≤ 13 ميليمتر

 

 

21 ميليمتر
(بوش خود روغنکار)

 

 

71 %

 

2,5 kN x 2 = 5 kN

 

90 g

 

RESCUE

 

P50

 

CE EN 12278,
NFPA 1983 L

 

≤ 13 ميليمتر

 

 

38 ميليمتر
(بلبرينگ هاي آب بندي شده)

 

 

95 %

 

4 kN x 2 = 8 kN

 

186 g

 

قرقره هاي حرکت عرضي

 

 

TANDEM

 

P21

 

CE EN 12278

 

طناب ≤ 13 ميليمتر

 

 

21 ميليمتر
(بوش خود روغنکار)

 

 

71 %

 

10 kN

 

195 g

 

TANDEM SPEED

 

P21 SPE

 

CE EN 12278

 

طناب ≤ 13 ميليمتر
کابل ≤ 12 ميليمتر

 

 

26 ميليمتر
(بلبرينگ هاي آب بندي شده)

 

 

95 %

 

10 kN

 

270 g

 

قرقره هاي تخصصي

 

 

KOOTENAY

 

P67

 

CE EN 12278

 

8 تا 19 ميليمتر

 

 

76 ميليمتر
(بلبرينگ هاي آب بندي شده)

 

 

-

 

5 kN x 2 = 10 kN

 

1390 g

 

ROLLCAB

 

P47

 

CE EN 1909

 

کابل ≤ 55 ميليمتر

 

 

55 ميليمتر

 

 

-

 

5 kN

 

1470 g

 قرقره هاي پروسيک

قرقره هاي پروسيک براي استفاده با گره خودگير پروسيک جهت ايجاد سيستم يکطرفه سبک، طراحي شده ‏اند.‏ شکل اين قرقره ها از قفل شدن گره پروسيک مجاور جلوگيري مي کند.‏ بنابراين، با استفاده از اين قرقره ها مي توان سيستم يکطرفه سبکي با ضريب عملکرد بسيار بالا ‏ايجاد نمود.‏

 

قرقره پروسيک سبک
• چرخ ها و صفحات جانبي آلومينيومي: کم حجم و سبک.
• چرخ نصب شده بر روي بلبرينگ هاي آب بندي شده با کارايي بالا.

GEMINI P66
قرقره پروسيک دوتايي
• چرخ ها و صفحات جانبي آلومينيومي: کم حجم و سبک.
• چرخ هاي نصب شده بر روي بلبرينگ هاي آب بندي شده با کارايي بالا.
• چرخ هاي نصب شده بصورت موازي و نقطه اتصال کمکي جهت ايجاد انواع سيستم هاي کششي.

 
 

MINDER P60
قرقره پروسيک با کارايي بسيار بالا
• چرخ آلومينيومي با قطر زياد، نصب شده بر روي بلبرينگ هاي آب بندي شده جهت حداکثر کارايي.
• امکان اتصال همزمان سه کارابين جهت سهولت استفاده.

TWIN P65
قرقره پروسيک دوتايي با کارايي بسيار بالا
• چرخ هاي آلومينيومي با قطر زياد، نصب شده بر روي بلبرينگ هاي آب بندي شده جهت حداکثر کارايي.
• چرخ هاي نصب شده بصورت موازي و نقطه اتصال کمکي جهت ايجاد انواع سيستم هاي کششي.
• امکان اتصال همزمان سه کارابين جهت سهولت استفاده.


رقره هاي تک، سبک و چند منظوره بوده و براي استفاده در کيت هاي کار و نجات بسيار مناسب مي باشند.‏

 

OSCILLANTE P02
قرقره با صفحات جانبي متحرک جهت استفاده در شرايط اضطراري
• طراحي شده براي استفاده موردي در زمان کشش يا در سيستم هاي قرقره مرکب،
• ضريب بالاي تحمل بار: چرخ پلاستيکي و صفحات جانبي آلومينيومي.

 

FIXE P05
قرقره با صفحات جانبي ثابت
• طراحي شده براي سيستم هاي کششي و تغيير مسير طناب،
• امکان نصب سريع و اتصال به گيره طناب به دليل وجود صفحات جانبي ثابت،
• کارايي بالا به دليل نصب چرخ بر روي بوش خود روغنکار،
• کم حجم و سبک.

 

RESCUE P50
قرقره با صفحات جانبي متحرک
• طراحي شده جهت بارهاي سنگين و استفاده در شرايط سخت،
• داراي چرخ با قطر زياد، نصب شده بر روي بلبرينگ هاي آب بندي شده جهت حداکثر کارايي،
• امکان اتصال همزمان سه کارابين جهت سهولت استفاده‏،
• صفحات


منبع : http://only-safety.persianblog.ir